VİZE

Türkiye'de yaşanan ekonomik zorluklar, işsiz insan sayısının rekor düzeye ulaşması ve Türk insanında yurtdışında çalışma eğiliminin oluşması Türklere vize uygulayan ülkelerin vize işlemlerinin katılaşmasına ve elçilikler önünde yüzlerce kişilik uzun kuyrukların oluşmasına neden olmuştur.

Bugün, sokaktaki herhangi 100 kişiye sorduğunuzda, bunların en az 30'u yurtdışında dil eğitimi almayı,yurtdışında dil okullarına devam etmeyi hatta başka ülkelerin vatandaşlığına geçmek ve orada çalışmak istediğini söyleyecektir.

Ne yazık ki, Türkiyenin içindeki ekonomik açmaz, yurtdışında yaşamayı isteyen Türklerin sayısında önemli bir artışa neden olmuştur. Yolsuzluktan ve işsizlikten bunalan Türk insanı, çoğunlukla yurtdışında yaşamanın,yurtdışında dil eğitimi almanın, çalışmanın, hayatını yurtdışında kurmanın veya başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmenin yollarını aramaktadır.

Bugün, yurtdışına çıkmak isteyen insanların yurtdışı gerçeği üzerine hiç bir fikri olmayışı, yurtdışına kolay çıkılabileceği düşüncesini oluşturmaktadır. Vize kuyruklarında bekleyen insanların önemli bir kısmı, gerçekte yurtdışına çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyi düşünmeyen veya en azından uzun bir süre yurtdışında çalışıp para biriktirdikten sonra Türkiye'ye geri dönmeyi planlayan kişilerden oluşmaktadır. Biraz dikkatli incelendiğinde, bu düşüncede olanların neredeyse tamamının vize kuyruklarında boşuna bekledikleri, çünkü vizede genelde red cevabı aldıkları görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, Türkiye'ye vize uygulayan ülke hükümetlerinin, zaten mevcut işsizliği körükleyecek parasız kişilerin değil, getirecekleri dövizle ülke ekonomisine katkıda bulunacak paralı insanların girişlerine izin vermeleridir.

Batılı bir ülkenin Istanbul'da görevli olan bir vize memuru, uyguladıkları vize sisteminin gerekçelerini şu şekilde açıklamaktadır: "Bizler, ekonomimize döviz kazandıracak paralı öğrenci, turist ve ziyaretçilerin ülkemize gelmesinden memnunuz. Ancak, ekonomimize yük olacak ve ucuz işgücüyle ülkemizdeki işsizliği körükleyecek parasız kişileri ülkemizde görmek istemiyoruz."

Bu sözlerden anlaşılacağı gibi, vizenin temel işlevi, başvuran kişinin gideceği ülkenin ekonomisine yük olup olmayacağının tespit edilmesidir. Yurtdışına yerleşmek ve çalışmak için çıkmayı planlayan bir kişi, gerçek niyetini doğal olarak gizleyecektir. Bunu çok iyi bilen vize memurları, özellikle bu konuda çok iyi eğitim almış kişilerden seçilmektedir ve uyguladıkları psikolojik sorgulamalarla vizeye başvuranların gerçek niyetlerini ortaya çıkarmada uzmanlaşmışlardır.

Yurtdışında dil eğitimi mesela İngiltere'de dil eğitimi almak üzere ,vizeye başvuran biri, İngilizceyi neden öğrenmek istediğini, Türkiye'ye döndüğünde bu dili nerede ve nasıl kullanmayı planladığını, hayatı boyunca ingilizce öğrenmek için ne gibi girişimlerde bulunduğunu çok iyi açıklamalıdır.

Sorgulama her açıdan yapılacaktır. Örneğin, muhasebe eğitimi alan bir muhasebecinin, İngilizce öğrenmek amacıyla yurtdışında dil eğitimi alma isteği inandırıcı değildir, çünkü muhasebe mesleğinin ingilizceyle bir ilgisi yoktur. Ya da, maddi gücü yurtiçinde dahi tatil yapmaya elverişli olmayan birinin, yurtdışında tatil yapmaya karar vermesi fazlasıyla lüks bulunmaktadır.

Vize Nedir?

Vize bir ülkeye girişinize ve bir süreliğine orada kalmanıza verilen iznin, o ülkenin resmi kurumları tarafından pasaportunuzda pul, mühür veya damga olarak belgelenmesidir.

Türkiye’ye vize uygulayan ülke sayısı ve vize şartları dikkate alındığında vize almanın kolay bir işlem olmadığı görülecektir. Vize uygulayan tüm ülkelerin koyduğu ortak kural, kişinin gitmek istediği ülkeye belli bir süre için seyahat etmesi, orada kanunların yasaklamadığı eylemleri (kaçak çalışma, iltica, yerleşme vb) yapmaması ve yasal kalış izni sonunda Türkiye'ye geri döneceğini ispat edebilmesidir.

Buradan şu sonuç çıkarılabilir: Eğer amacınız gideceğiniz ülkeye yerleşmek, izin verilmediği halde çalışmak veya bir şekilde hayatınızı orada devam ettirmekse vize almanız çok zor olacaktır. Vize görevlileri bu amaçlarla yurtdışına çıkmak isteyenleri çok sıkı bir şekilde incelemeye almaktadır.

Vizede Aranılan Temel Şart
İngilizce eğitim alınan ülkeler çalışarak yerli vatandaşlar arasında işsizliği artıracak yoksul kişilerin değil, getirecekleri dövizle ekonomiye katkıda bulunacak varlıklı kişilerin ülkelerine gelmesini tercih etmektedir. Vizede belirleyici olan sizin niyetinizdir. Eğer gitmek istediğiniz ülkeye yerleşmek, orada çalışmak ve daha iyi bir yaşam kurmak niyetindeyseniz vize almanız neredeyse hayli zor olacaktır.

En Önemli Faktör
Vize almada en önemli faktör sizin veya ailenizin maddi gücüdür. Ekonomik gücünüz iyiyse vize almanızda bir sorun yaşamamanız beklenir. Ekonomik açıdan yeterli değilseniz vize almanız zorlaşacaktır.

Niyetinizi Nasıl İspatlarsınız?
Başvuruda vize görevlilerine niyetinizi açıklamak için ‘’İngilizce öğrenmek için ülkenizde dil okuluna gitmek istiyorum,ülkenizde dil okulu fiyatları makul’’ demek yeterli değildir. Niyeti gerçekten böyle olan da, olmayan da buna benzer şeyler söylemektedir. Niyetinizin ne olduğunu vize başvurunuz esnasında ilgili memur size sorular sorarak öğrenmeye çalışacaktır. Türkiye'de işsiz olan ve iş bulması kolay olmayan, ekonomik zorluk çeken birinin vize almak için gösterdiği amaç ne olursa olsun vize alması oldukça güçtür. 

Vizede Üzerinde Durulan Noktalar:

— Paranız
Amacınız ne olursa olsun yabancı bir ülkeye giderken bu amacınızı gerçekleştirmek için ekonomik gücünüzün çok iyi olması gerekir. Mali gücünüz yeterliyse istediğiniz ülkeye zorluk çekmeden girebilirsiniz. Maddi açıdan zayıf bir tablo çizmeniz veya elinizdeki mali gücün kaynağını ortaya koyamamanız vize alamamanız için yeterli bir neden olacaktır.Seçtiğiniz dil okulu fiyatı bile seçiminizi ortaya koyacaktır.

— Amacınız
Hangi amaçla gitmek istiyorsunuz?Yurtdışı dil eğitimiTuristik gezi planınızın neden başka bir yer için değil de, o ülke için geçerli olduğu; turist olmak ya da eğitim almak için maddi gücünüzün ne olduğu; daha önce yurtiçinde veya yurtdışında elinizdeki planla ilgili neler yaptığınız; yurtiçindeki eğitiminizle yurtdışındaki planlarınızın ne denli uyumlu olduğu konuları üzerinde durulur. Örneğin, kuaförsünüz ve İngiltere'de İngilizce kursuna gitmek istiyorsanız, İngilizce öğrenmenin sizin için neden bu kadar önem taşıdığını açıklamak zorundasınız. 

— İşiniz
Türkiye'de ne iş yaptığınız, en son hangi işte çalıştığınız, çalıştığınız işte sigortalı olup olmamanız, işiniz ve amacınızın ne denli uyumlu olduğu konularında detaylı ve ikna edici bilgi sunmanız gerekir. Örneğin bir muhasebecide çalışıyorsanız ve İngilizce kursuna gitmek istiyorsanız muhasebe ile İngilizce öğrenme gerekliliğiniz arasındaki bağlantıyı ortaya koymanız gerekecektir. 

— Eğitiminiz
En son ne zaman bir okul bitirdiğiniz, hangi okuldan mezun olduğunuz, mezun olduğunuz eğitim dalının Türkiye'de iş bulmada kolaylık sağlayıp sağlamadığı, başvurunuz sırasında mezun olduğunuz dalla ilgili bir iş yapıp yapmadığınız ve okuldan mezun olduktan sonra hangi işlerde çalıştığınız vize aşamasında büyük önem taşır. 

— Maddi Durumunuz
Amacınızı gerçekleştirmek için toplam maddi gücünüz, aylık kazanç miktarınız veya sponsorunuzun maddi durumu gideceğiniz ülkenin sosyal fonlarına yük olmayacağınızı kanıtlamalıdır. 

— Tanıdık ve Yakınlar
Gideceğiniz ülkedeki tanıdık ve akrabalarınızın maddi durumları çok iyi değilse ve ödedikleri vergiler düşükse vize almanız zor olacaktır. Vize görevlisi gideceğiniz yere eğitim almak için değil de akrabanız gibi bir şekilde yerleşmek için gitmeyi tasarladığınızı düşünecektir.

— Aile
Aile bireylerinizin ne iş yaptığı, kaç kardeş olduğunuz, ailenize bakmakla yükümlü olan kişi ve tüm bireylerin işi, varsa-eşinizin ne iş yaptığı ve nerede yaşadığını ortaya koymak şarttır.