Yönetim

Malta bağımsız ve demokratik bir cumhuriyettir. Meclis'te 65 millet vekili bulunur. Milletvekilleri, tek aşamalı oy ve nüfusa orantılı temsil sistemiyle seçilmektedir. İdare yetkisi başbakan ve bakanlar kuruluna aittir. Bakanlar kurulu, ağırlıklı partiden seçilir ve Valetta'da bulunan 'Grand Master's Palace' daki Great Hall of Knights'da görev yapar. 

Cumhurbaşkanı, meclis tarafından beş yıllık bir süre için seçilir ve devletin başıdır. 
Cumhurbaşkanı idare yetkisine sahiptir ancak bakanlar kurulunun önerileri doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Devleti temsil etme görevi cumhurbaşkanına aittir. Şimdiki Malta cumhurbaşkanı 1999'da törenle göreve getirilmiş olan Profesör Guido de Marco'dur. Hem Başbakan hem de muhalefet başkanı, cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilir. Bakanlar kurulu, başbakanın da önerileri üzerine cumhurbaşkanı tarafından göreve atanır. Bütün görevliler meclis üyesi olmak zorundadır. 

İki büyük politik parti vardır: sosyalizm taraftarı Partit Tal-Haddiema veya Malta İşçi Partisi (MLP), ve ekonomik olarak daha liberal eğilimi olan Partit Nazzjonalista, veya Milliyetçi Parti (PN). 1998 yılındaki milletvekili seçimlerinde Milliyetçi parti oyların %51.81' ini topladı ve 35 koltuk kazandı. İşçi Partisi ise oyların %48.97'sini toplayarak 30 koltuk alabildi. Milliyetçi parti başkanı Dr Eddie Fenech-Adami Malta'nın şu anki başbakanıdır. Bir dahaki seçimler 2003 yılında yapılacaktır. 

Malta, Birleşmiş Milletler, İngiliz Uluslar Topluluğu, Avrupa Konseyi ve Avrupa' daki Emniyet ve İşbirliği Organizasyonuna üyedir. 1990 yılında, Milliyetçi Parti başkanı Eddie Fenech-Adami tarafından yapılan, fakat daha sonra İşçi Partili başbakan Alfred San'ın 1996-98 yılları arasında kısa süren idare döneminde geri çektiği, AB'ye üyelik başvurusu üzerine politik tartışmalar sürmektedir. Bu üyelik başvurusu 1998 eylül ayında Milliyetçi partinin tekrar seçilmesiyle yenilenmiştir ve Malta şu anda önde gelen adaylardan bir tanesidir.