Coğrafya ve İklim

Malta Adaları toplam 316 km2' lik bir alan kaplar; İstanbul'un yarısından biraz daha küçüktür. Yerleşim alanı olarak kullanılan üç ada (Malta, Gozo, Comino) ve yerleşim alanı olarak kullanılmayan iki küçük ada (Cominotto ve Filfla) vardır. Bu adalar, Akdeniz'in ortasında, Sicilya'nın 93 km güneyinde, Tunus'un 290 km doğusunda ve Libya'nın da 290 km kuzeyinde bulunmaktadır. 

Malta Adaları'ndaki en yüksek nokta, güneybatı kıyıda bulunan Ta Zuta 'dır (253m). Bu yüksek plato, güneybatı kıyıda uçurumlarla çevrilmiştir, güneyde ve doğuda ise, inişli çıkışlı ovalara doğru alçalmaktadır. Kuzeybatı Malta, geniş vadilerle ayrılan, kuzeydoğu ve güneybatıdaki sıra sıra yassı tepeleriyle bilinir: Victoria Lines kayaları, Bajda Tepesi, Mellieha Tepesi ve Marfa Tepesi. Gozo'da arazi, güneyde ve batıda, yüksek kıyı uçurumlarıyla, yassı dağlardan ve yamaç setlerinden oluşmaktadır. En yüksek nokta Gharb'ın güneyinde bulunan Ta'Dbiegi' dir (190m). 

Bazı vadilerde setler ve çiftçilik yoğun olarak bulunsa da, toprak genellikle ince ve kayalıktır. Az sayıda ağaç vardır. Yılın büyük bir zamanı, güneşin beyazlattığı taşlık araziyi yumuşatmak için, az sayıda yeşillik mevcuttur. Kayda değer tek istisna, güneyde yüksek Dingli kıyı kayalarıyla korunan, portakal ağaçları ve çam ağaçlarıyla verimli bir vadi olan, Buskett Bahçeleri'dir. Yüzey suyu ve kalıcı ırmak ya da dere yok denecek kadar azdır. Su tabakası, başlıca temiz su kaynağıdır. Bu kaynak, deniz suyundan tatlı su elde etmeye yarayan çok sayıda, büyük arıtma tesisleri tarafından desteklenmektedir. 


İklim

Malta'da tipik Akdeniz iklimi hakimdir; kışları ılık, yazları ise sıcak ve kurak geçer. Yıllık toplam yağış oranı düşük, yaklaşık 580mm'dir. Yağışlar, genellikle ekim ve şubat ayları arasında görülür. Yaz ortasında yağış, nadıren hava sıcaklığının gündüz 34°C'nin üzerine (bunaltıcı bir sıcaktır) çıktığı zamanlarda meydana gelir. Kışlar sert değildir. Ocak ayında günlük ortalama altı saat gün ışığı mevcuttur ve gündüz sıcaklık 15°C civarındadır.

Rüzgarlar Malta ikliminin belirleyici özelliklerindendir. Denizden gelen soğuk meltem rüzgarı yazın serinleticidir ama kışın kuzeydoğu yönünden esen grigal rüzgarı liman duvarlarına çarpan dalgaları kuvvetlendirir ve Gozo'ya yapılan feribot seferlerinin aksamasına neden olur. İlkbahar ve sonbaharda güneydoğu xlokk (sirok) rüzgarı, bazen Kuzey Afrika'dan eserek nemli ve sıklıkla sisli durumların oluşmasına yol açar.

Deniz sıcaklığı, adaların çevresinde, kış ortasında 14.5°C' den, ağustos ve eylül aylarında 25°C' ye kadar değişir.