Din ve Dil

Roma Katolik Hıristiyanlığı devletin resmi dinidir ve devlet okullarında öğretilmesi zorunludur. Ancak Malta anayasası ibadet özgürlüğü yani laiklik maddesini de içerir. Nüfusun %98'i Roma Katolik Kilisesi'nin üyesidir.

Malta ve Gozo iki ayrı piskoposluk bölgesidir: Malta piskoposu Villetta'daki St John Katedrali'nde, Gozo piskoposu ise Victoria'daki Assumption Katedrali'nde yer alır.

Dil

Malta'nın anadiline 'Malti' adı verilir. Bazı dilbilimciler, bu dilin kökeninin M.Ö 1000 yılında Malta'ya yerleşmiş olan Fenikelilere uzandığı görüşündedir. Ancak bir çok dilbilimci, bu dilin, batı Kuzey Afrika'nın sahip olduğu Arap lehçesiyle bağlantılı olduğunu öne sürmektedir. Dil, Arapça bir yapıya ve gramere sahiptir, ancak, Sicilya dilinden, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce'den gelen kelimelerle de karışmıştır. Malti, Latin alfabesiyle yazılan tek Sami dilidir. 

Malti, hukuksal alanlarda, mahkemelerde, kullanılan dildir, ancak hem Malti hem de İngilizce resmi dil sayılır. İngilizce, okullarda, çocuklara erken yaşlardan itibaren öğretilir ve hemen hemen herkes iyi derecede İngilizce bilir. Malta'nın İtalyan TV. kanallarını çekmesi sayesinde, bir çok insan, İtalyanca da bilir. Seyrek de olsa, Fransızca ve Almanca da konuşanlar vardır.

Ülkede hemen herkesin İngilizce bilmesi, dünyanın bir çok ülkesinden yabancı öğrencilerin İngilizce öğrenmek için Malta'ya gelmesine etkili olmaktadır. Malta'daki İngilizce dil kursları ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biridir.