Göçmenlik

Göçmenlik

Kanada'nın göç konusunda izlediği politika günümüzdeki Avrupa Birliği uygulamalarına göre oldukça karışık. Ve ne yazık ki esnek değil. Kanada her yıl yaklaşık 235. 000 göçmen kabul ediyor. Buların 35.000'i de mülteci. Devletin hedefi göç oranını Kanada nüfusunun %1'ine eşitleyebilmek. Kanada göçmen çekebilmeyi amaçlıyor. Bu da "Hangi göçmenler gelsin" sorusunu gündeme getiriyor. 11 Eylül'deki terörist saldırıları Kanada'nın mülteciler konusunda izlediği politika ve göç konusunda izlediği politikanın merak edilmesine yol açtı. 

Geniş çaplı güvenlik kontrolleri Kanada'nın tüm potansiyel göçmenlerine uygulanmakta. Kanada ve ABD sınır güvenliği ve vize politikalarının birbirlerine uyum sağlaması yolunda adımlar attılar. Ve öyle görülüyor ki ortak bir göç politikası kaçınılmaz. 11 Eylül 2001'den önce bile maliyet ve kaynaşma yönünden pek çok endişe vardı. Örneğin 1996 yılında Kanada'ya adım atan göçmenlerin %41'i ne İngilizce ne de Fransızca biliyordu. Bu da devletin 102 milyon dolarlık vergi geliri bu insanların dil eğitimlerinin karşılanmasına harcandı. Bu da Kanada için oldukça maliyetli oldu. Ayrıca Kanadalıların bir diğer endişesi de İngilizce veya Fransızca konuşamayan bu insanların topluma zarar vereceği konusunda. Örneğin özel yeteneklere ve derecelere sahip oldukları için Kanada'ya kabul edilmiş göçmenlerden bazıları İngilizce veya Fransızca bilmedikleri için iş görüşmelerinde iletişim zorlukları çektiler. Ve işlere kabul edilemediler. Bu nedenle Kanada'nın göç politikası Kanada'ya sadece İngilizce veya Fransızca bilenlerin kabul edilmesinde karar kıldı. 

2001 yılında vatandaşlık ve göçlerden sorumlu bakanlık göç politikası konusunda pek çok değişikliği yürürlüğe koydu. Bu değişiklikler Amerikalıların ve İngilizlerin lehine değişikliklerdi. Bu da dilleri ve sahip oldukları vasıflar yüzündendi. Bugün Kanada'ya kabul edilebilmek için aranan en temel özellik dildir. Yani göçmenlerin Fransızca veya İngilizce dillerinden en az birini konuşma yeteneğine sahip olmaları. 

Eğer yanlarında getirecekleri aile bireyleri bu dilleri bilmiyorlarsa kendi dil öğrenimlerini kendileri karşılayacaklardır. Diğer değişiklikler de ortaöğrenimin ve iş deneyiminin aranmasına yöneliktir. Ayrıca 45 yaş altı göçmenler kategorilere ayrılacak, aynı cinsiyetten kimselerin evlenmesi durumunda diğer çiftlere tanınan hak ve özgürlük onlara da tanınacak. Daha güncel bilgiler için Vatandaşlık ve Göç bakanlığının Internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. www.cic.gc.ca

Ayrıca Kanada yüksek kurulundan bir kendinizi değerlendirme kılavuzu temin edebilirsiniz. Bunun için Kanada Konsolosluklarına adresinizin yazılı olduğu 10 x 15 cm'lik bir zarfa konulmuş ve pul yapıştırılmış bir mektup gönderebilirsiniz. Zarfın sol üst köşesine "SAG" yazın ve yüksek kurula gönderin. 

Kanada'ya kabul edilmede en avantajlı konumda olanlar Kanada'da akrabası olanlardır. Ancak ekonomik açıdan verimli olabilecek göçmenler artık daha fazla tercih edilmeye başlandığı için aile kategorisinin kontenjanı her yıl düşürülüyor. Örneğin 2002 yılında 62. 000 aile kategorisine karşılık 140. 000 Vasıflı işçi ve Ticaret kategorisi hedeflenmişti. Bu bölüm Kanada göç kanunlarının istediği ölçülere uyup uymadığınıza karar vermenizi sağlayacaktır. 

Kanada'nın pek çok göçmen kategorisi bulunuyor. Ve bu kategoriler göç programının farklı farklı amaçlarına hizmet veriyor. Hedeflenen politikalar şöyle:

. Ekonomiyi ve işgücünü güçlendirme amacıyla dış ülkelerden vasıflı işçi ve yatırımcı çekebilmek
. Aileleri birleştirmek . Yani Kanada'da akrabası bulunanları Kanada'ya çekebilmek
. Ülkelerinde zor koşullar altında yaşayan insanları Kanada'ya kabul ederek onlara yardım eli uzatmak. 
. Mülteciler dışında Kanada'ya göç etmek isteyen herkes ister aile kategorisi ile ister bağımsız başvuru ile Kanada'ya göç etme talebinde bulunabilirler. 

Kanada'ya Göçmenlik Başvurusu

Kanada'ya göçmen olarak gitmekle ilgili olarak detaylı bilgi ve göçmenlik başvuruları www.gocmenrehberi.com web sitesinden edinilebilir.