Tarihçe

Tarihçe

Günümüz Kanada'sı devlet olarak yalnızca 1949'dan beri varlığını sürdürmektedir. Kanada'nın tohumları 1534 yılından itibaren yüzyıllar süren Fransız keşiflerinin ve yerleşme çabalarının sonucunda atılmıştır. 1620'li yıllarda Kardinal Richelieu İngiltere ve Hollanda'nın izlemiş olduğu sömürge politikalarını örnek alarak Yeni Fransa Ortaklığı adında bir ortaklık kurdu. Hisse sahipleri yeni Fransa'yı katolik tutmak ve yeni yerleşimciler getirmekle yükümlüydüler. Bölge İngilizlerle olan çatışmalarda önce kazanıldı sonra kaybedildi. Ve 1759 yılında Fransızlar Abraham ovalarındaki savaşta yenilgiye uğratıldı. Böylece Doğu Kanada İngiliz Krallığının egemenliği altına girdi. 1774' te yürürlüğe giren Quebec (Kanada'nın doğusunda Fransızlara ait bir kasaba) yasası ile Fransızca resmi dillerden bir tanesi oldu. Ve katoliklerin büro açabilmelerine izin verildi. Amerikan sömürgeleri Quebec yasasına karşı çıktı. İngiltere'ye tepkilerini Kanada'yı işgal ederek gösterdiler.

ABD bağımsızlığını kazandıktan sonra Birleşik Krallıktan pek çok kişi Kanada'ya yerleşti. Özellikle de Prens Edward Adası, Nova Scotia, New Brunswick'i tercih ettiler. 1812 yılında ABD Kanada'yı fethetme girişiminde bulundu. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Bu harekete karşılık İngiliz Kanadalılar Potamak ırmağının aşağısına kadar gelerek ABD'nin başkanlık konutunu ateşe verdiler. Konut o denli kömürleşmişti ki Amerikalılar onu boyayabilmek için günlerce uğraştılar. Bu yoğun çaba sonucunda da binaya "Beyaz Saray" ismini uygun gördüler. Kanadalılar için onur verici olan bu ayrıntı ABD tarihinde fazla ilgi görmemiştir.

1774 yılından bu yana Kanada anayasayla yönetilen monarşik bir devlettir. Milletvekilleri hem seçimlerle hem de atamalarla iş başına gelmektedir. 1837'de meclis ve demokrasi isteyenler bir isyan çıkardılar. Bu olayla birlikte ülke yukarı ve aşağı Kanada olmak üzere iki bölgeye ayrıldı. Yukarı Kanada bugün Ontario olan kısmı kapsıyordu. Aşağı Kanada ise bugünkü Quebec çevresiydi. Bu isyan iki bölgede de başarısızlıkla sonuçlandı ve İngilizler Lord Durham'ı bölgeyi kontrol altına almaya gönderdiler. Lord Durham iki bölgeyi birleştirme ve bu bölgede sağlam bir hükümet kurma kararı aldı. Bu hükümet koloniye kendi kendini yönetebilme şansı verecekti. Bu yeni siyasi yapı 1840'ta uygulamaya konuldu ve Doğu Kanada ile Batı Kanada'yı da içine aldı.

Meclis kendisini iktidara getirmiş halka karşı sorumluydu. Amerikalılardan endişe duyan Kanada Nova Scotia ve New Brunswick ile ilgili yeni düzenlemeler yaptı. 1 Temmuz 1867'de konfederasyon İngilizlerin tasarladığı Kuzey Amerika Yasası ile oluşturuldu. Quebec, Ontario, Nova Scotia ve New Brunswick kendi aralarında bir birlik oluşturdular. Kraliçe Viktorya Ottawa'yı Kanada'nın başkenti olarak seçti. Kanada'nın yeni devlet yönetimi, anayasanın var olduğu ancak babadan oğula geçen bir monarşi olma özelliği taşıyordu. Federal güçler Kanada hükümeti, eyalet hükümetleri, yasama organları arasında dağılmıştı. Kuzeybatı Bölgeleri konfederasyona 1869 yılında katıldılar. 1870'te Manitoba, 1871'de İngiliz Kolombiyası, 1873'te PEI, 1905 yılında ise Sasketchewan ve Alberta Kanada'ya dahil oldular. Ve son olarak 1949 yılında Newfoundland ülkeye katıldı.