Nüfus ve İklim

Nüfus ve İklim

NÜFUS

Şaşırtıcı değil mi ?Kanada tüm dünyanın % 7'lik bir kısmını kaplamasına rağmen oldukça az bir nüfusa sahiptir. Dünya nüfusunun yaklaşık binde beşi kadar. Kanada'nın bugünkü nüfusu yaklaşık 31 milyon. Göçler sayesinde tabii ki. Kanada'nın nüfusu şu an batıdaki tüm sanayileşmiş ülkelerden daha hızlı büyüyor. Büyüme oranı şu an yaklaşık binde sekiz. Ancak önümüzdeki yüzyılda bu oranın azalması bekleniyor. Yaşlı nüfus tüm nüfusun % 13 ' ü kadar ve bu oranın daha da artacağı tahmin ediliyor. 2041 yılında Kanada nüfusunun % 23 'ünün 65 yaş üzeri olması bekleniyor. Kanada nüfusunun %77'lik kısmı kentlerde yaşıyor. Ancak ülkenin yerleşim görülmeyen inanılmaz büyüklükteki kısmı nüfus yoğunluğunun kilometrekarede 12 kişi olmasına yol açıyor.
Ülkenin ekonomik ve iklimsel koşulları nüfus dağılımının düzensiz olmasına yol açıyor. Kanadalıların % 90' ı ülkenin % 12'lik kısmında yaşıyor. Yine Kanada nüfusunun dörtte üçü ABD sınırında yaşıyor. Toronto'da 4.751.400 kişi , Montreal'de 3.480.300 kişi , Vancouver 'de 2.048.800 kişi , Ottowa Hull 'da 1.081.000 kişi ve Edmonton'da 944.200 kişi. Atlantik eyaletleri sürekli batıya ve güneye iş aramaya gidenler yüzünden göç vermektedir. Ontario , Alberta ve BC göçmenlerin favorisi. Ayrıca Saskatchewan'a İkinci dünya savaşından sonra daha fazla göçmen gelmeye başladı.Kanadalıların %59 u İngilizce'yi anadilleri olarak kabul ediyor. Ancak bir Fransız eyaleti olan Quebec tabii ki de buna dahil değil. Kanada nüfusunun % 6'lık kısmı da Fransızca'yı anadili olarak kabul etmiş durumda. Kanada asıllılar nüfusun % 3'lük kısmını kaplıyor. Ülkedeki geleneksel İngiliz - Fransız ayrımı Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan gelen göçmenlerle artık sanki eski şiddetini yitirmiş durumda. Kanada'nın göçmen toplulukları ABD'deki gibi eritme potası değil de bir mozaik olma özelliği taşıyor. Çünkü Kanada'daki göçmenler aynı azınlık gruplarında olduğu gibi kültürlerini ve dinlerini korumaktalar.

İKLİM

Kanada'nın yıl boyunca karla kaplı aşırı soğuk bir ülke olduğu düşüncesi yaygındır. Ancak tanrıya şükür bu yanlış bir söylenti. Oysa İngiliz Kolombiya'sının pek çok kısmı size yağmur ormanları ve ılık kışlar sunuyor. Ayrıca Güney Kanada'nın yazları Kuzey Avrupa ülkelerinden bile sıcak geçiyor. Prairies'te kış mevsimi inanılmaz soğuk. Her yıl 130 gün boyunca Prairies karlarla kaplı. Merkez Kanada'da yoğun kar yağışı görülmekte. Ancak yine de sıcaklık Prairies'e göre daha yüksek. Maritime iklimi de yağışlı , sık sık fırtınalar görülmekte. Gökyüzü sürekli bulutlarla kaplı . Büyük bir ihtimalle Kanada'ya göç eden Türkler 'de Kanada'nın kışlarını oldukça soğuk ve uzun bulacaklardır. 

ORTALAMA MAKSİMUM SICAKLIK ( C )

  Ocak Temmuz
Vancouver 5.2 21.9
Calgary -6.0 23.3
Toronto -2.5 26.8
Montreal -5.7 26.1
Halifax -1.6 23.2
Yellowknife -24.7 20.7