Dil

Dil

Kanada'nın resim dilleri İngilizce ve Fransızca'dır. Ancak Kanadalıların yalnızca %16'sı bu dillerden ikisini de konuşabilmektedir. İngilizce ve Fransızca konuşanlar arasında adeta coğrafi sınırlar vardır. Fransızca konuşanların tamamı Quebec eyaletinde toplanmışlardır. Diğer eyaletlerde de Fransızca konuşanlar bulunmaktadır. Ancak bunlar 6. 5 milyonun yanında hiç bir şey değildir. Kanada'lıların çoğu iki dil konuşulmasına karşı değillerdir. Ancak yine de çoğu Kanadalının kendisiyle aynı anadiline sahip olmayan Kanadalılara karşı kültürel ve etnik önyargıları vardır. Bu önyargılar genelde Quebec ve Kanada'nın geri kalan kısmı arasında yaşanmaktadır.

Beklenen göçmenler bu dil kavgalarına karışmak zorunda değillerdir. Ancak sadece iki nokta biraz kafa karıştırıyor. Birincisi puan sistemine göre bağımsız başvurularda her iki dil de konuşanlar 230 puan kazanıyor. Ancak tek dil konuşabilenler 16 puanla yetinmek zorunda kalıyor. Bazı durumlarda istenen 80 puana ulaşmakta bu 4 puan fark çok kritik olabiliyor ama yine de 4 puan göç etmenizi engellemiyor. Eğer Quebec'e göç etmek istiyorsanız mutlaka Fransızca bilmek zorundasınız.

Fransızca bilmeyenler bu bülümden ssadece iki puan alarak 22 puanlık Quebec'e adapte olabilme bölümünden çok düşük bir skorla ayrılacağa benziyorlar. Quebec'e göç edecekler unumamalıdırlar ki Çocuklar mutlaka Fransızca eğitim göreceklerdir. Tüm ticari faaliyetlerin Fransızca gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Quebec'te yaşayıp ta Fransızca konuşamayan birisi için yaşam hiç de iç açıcı olmasa gerek.

İkinci olarak fransız kökenliler ve ingiliz kökenliler ayrı toplumlarda yaşama eğiliminde olsalar bile bir göçmen için her iki toplumun dilini de bilmek oldukça büyük bir avantaj. Bazı devlet ve Kamu işlerinde her iki dile de ihtiyaç duyulmakta. Ayrıca özel şirlketler olsun kamu kuruluşları olsuniki dil bilen işe alımlarda ve terfilerde iki dilide bilen elemanlarını tercih edeceklerdir. Fransızca Quebec dışında o kadar önemli olmasa bile bir göççmen için Fransızcasını geliştirmek oldukça büyük bir avantaj olabilir. Daha az karamsar bir açıdan bakarsak pek çok İngiliz Kanadalı prensip olarak Fransızca öğreniyor yada Kanada'nın çift lisanlı bir ülke olam geleneğini devam ettirmek için.