İrlandalı Karakteri

İnsanların karakteri masallarda gökkuşağının sonunda bulunan altın kadar anlaşılmaz, konuşmaları da tamamlanmamış bir yapboz kadar karmaşıktır. Bu suçun birazı da, her zaman olduğu gibi, Hollywood'a aittir. Sinemadaki alkolik, palyaço kılıklı, kavgacı İrlandalı karakterini Hollywood yaratmıştır ama İrlandalılar da buna yardımcı olmuştur.

Karakterlerinde teatral bir yön bulunduğu tartışılmaz. İrlandalılar abartmaya eğilimlidir ve biraz da dikkatsizdir. Ancak bir içe dönüklük, George Bernard Shaw'un kendi doğum yerinde geçen oyunu John Bull'un Diğer Adası'nda değindiği bir melankoli eğilimi de vardır: "Bu yumuşak nemli havada; bu beyaz, baharı çağrıştıran yollarda; o sisli çayırlarda ve kahverengi bataklılarda; granit kayalardan dağlarda ve fundalıklarda neşelenemezsiniz. Gökte renk, uzakta cazibe, akşamlarda hüzün yoktur. Ah hayaller! Hayaller! İşkence eden, kalp yakan, hiç doyulmayan hayaller, hayaller, hayaller."

İrlandalı karakterinin bu yönünü barda - biz zamanlar "kuralsız oyun" adı verilen - muhabbet iyice koyulaştıktan sonra neşeli hava aniden yerini dalgınlığa ve içe kapnıklığa bıraktığı zaman görebilirsiniz. Bu çatışan karakter 19 Yüzyıl filozofu Soren Kierkegaard'ı Danimarkalı olmasaydı pek âlâ İrlandalı olabileceğini söylemeye itmiştir: "İrlandalılar çocuklarını bütünüyle vaftiz etmeye yanaşmaz ve paganlıklarının birazını korumak ister. Onun için normalde çocuk tamamen suya daldırıldığı halde onlar sağ kolunu suyun dışında tutarlar ki öbür dünyada eline kılıç alsın ve koluna da bir kızı taksın."

İrlandalılar kendileri ülkelerinin o kadar da garip olduğunu düşünmez. Örneğin şair Louis MacNeice ulusunu "şiddet ve kan davaları üzerine kurulu" olarak tanımlar. Adanın kuzey doğusunda yakın zamanda yaşanan gerilla savaşı yüzünden İrlandalı karakterinin bu karanlık yüzü John Wayne ve Maureen O'Hara'nın 1950'lerde Sessiz Adam'da yeşil kırlarda neşeyle yol aldıkları zamana göre daha görünür bir hâl almıştır. Bu konuda yorum yapan bir kişi: "Sessiz bir İrlandalı ancak kibrit fabrikasının üzerine inşa edilen bir barut dükkanı kadar zararsızdır," der.