İnsan İlişkileri

Selamlaşma ve Nezaket
İrlanda'da iş ahlakı ve etik kurallar diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha az resmidir ve dost canlısı, sosyal insanlar olarak tanınırlar. Ülkede İngilizce ve Gal olmak üzere 2 farklı dil kullanılmasına rağmen iş dünyasında İngilizce ana dildir. İlk isimleri ile çağırılma izni verilmediği sürece isimlerin başına Bay veya Bayan unvanlarını ekleyerek onlara hitap edin. Ama İrlanda'lılar size kendilerini ilk isimleri ile çağırma iznini çok kısa bir süre içinde verirler. Tanışma anında kısa bir tokalaşma ve ''Tanıştığımıza memnun oldum'' tarzında bir cümle yeterlidir. Toplantı sonrasında tekrardan el sıkışmak onlar için bir nezaket kuralıdır. Bir bayan ile tanıştırıldığınızda mutlaka önce bayanın size elini uzatmasını bekleyin. 

Karar Verme
İş dünyasında ve kurumlarda oldukça demokratik bir hiyerarşi sistemi bulunmaktadır. Karar verme işlevinde çalışanlar ve yöneticiler arasında bir dayanışma söz konusudur. Yönetim ve çalışanlar arasındaki bu dayanışma İrlandalı işçiler için çok önemlidir ve yabancı ortaklarından bu konuya özen göstermesini beklerler. Üst düzey yöneticiler karar vermede en büyük rolü üstlenirken; alt seviyelerdeki çalışanlar danışmanlık hizmetini üstlenirler ve nihai karar verilmeden önce durumdan haberleri olur. Bir anlaşma oluşmaya başladığında tüm işlemlerin zamanında yapılması önemlidir. 

İş Dünyasında Kadınlar
İrlanda iş dünyasında kadınların çok büyük bir kesimi çalışmaktadır. Yüksek eğitim almış olan bu kadınlar firmalarda değişik pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Her ülkede olabilecek erkek hegomanyasına bazen İrlanda'da da karşılaşabilirsiniz ama yabancı ülkelerden gelen iş kadınları İrlanda'da bu tip problemleri çok az yaşarlar.

Toplantılar
Varışınızdan 2-3 hafta önce toplantıyı planlayın. Dakik olmak her zaman için doğru olandır, ama bunun pek İrlandalılar için geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Toplantı başlamadan önce veya resmi tanıştırılmalar olduktan sonra kartvizitleri değiş-tokuş etmek yerinde olur. Sunuşunuza başlamadan önce İrlandalı partnerlerinize konu ile ilgili raporları sunmak faydalı olur. Konuşmak İrlandalılar için Tanrı vergisi bir hediyedir. Toplantı sonrasında İrlandalı ortaklarınızın sizi bir puba davet etmesi kişisel bağların geliştirilmesi açısında İrlanda kültüründe önem verilen bir konudur.

İş Dünyasında Giyim
İş kıyafetleriniz gayrı resmi ve rahat olmalıdır. Ama bir iş toplantısı için takım elbise giymek her zaman için iyi olur. Bayanlar takım elbiseler veya etek-bluz tarzında kıyafetleri tercih etmelidir. Soğuk havalar için yağmurluğunuzu ve şemsiyenizi almayı ise asla unutmayın.