Eğitim Sistemi

Yetişkin nüfusun %95'inin okur-yazar olduğu İrlanda'da devletin finanse ettiği fakat değişik dini toplulukların yönettiği okullarda 6-15 yaş arasında parasız ve zorunlu ilköğretim hizmeti verilmektedir.

Ortaöğretim ise devlet tarafından finanse edilen özel okullarda ve genel eğitim veya uzmanlık eğitimi veren kamuya ait okullarda yapılmaktadır. Yüksek öğretim hizmeti Limerick'teki Ulusal Enstitü ve iki üniversite tarafından verilmektedir. Ünlü Trinity College 1592'de kurulan Dublin Üniversitesi'ne bağlıdır. 

Sağlık Sistemi
İrlanda mükemmel bir sağlık sistemine sahiptir. Yaklaşık 681 kişiye bir doktor düşmektedir. İrlanda'da Avrupa Birliğine üye ülke vatandaşları temel sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir.

İrlanda'da, 1 akademik yıl (en az 9 ay) eğitim alan Türk Vatandaşlarına sağlık hizmeti ücretsizdir. 1 akademik yıldan daha kısa süreli eğitim alacak olan Türk Vatandaşları, sağlık hizmetleri için özel sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.