Yüksek Eğitim Sistemi

Okul Ücretleri

2003/04 İngiliz ve Avrupa Birliği vatandaşlarından, üniversitelerde eğitim görebilmek için 1.000 sterlin ücret alınmaktadır. Ailesinin geliri, yıllık 23.000 sterlinden düşük olanlar %100 burslu olarak okumaktadırlar. Ancak hükümet, 2004/05 öğretim yılından itibaren bu ücreti 3 bin sterline çıkarmayı düşünmektedir.

Okul ücreti İngiliz vatandaşı olmayan Türkler için yıllık minimum 7 bin sterlinden başlamakta ve 15 bin sterline kadar çıkabilmektedir. Bu, konaklama ücreti ve diğer ücretleri kapsamaz, sadece eğitim ücretidir.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLER

Burslar ve öğrenim kredileri, İngiliz vatandaşı öğrencilerin yanısıra, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen öğrencilere ve mültecilere de verilmektedir. Avrupa Birliği öğrencileri burs konusunda İngiliz öğrenciler ile aynı haklara sahiptir. Ancak burslar yalnızca okul ücretini karşılamak amaçlı verilir. Öğrencilerin diğer masrafları düşünülmemiştir. Öğrencilerin tüm masraflarını karşılamak amacıyla verilen burslar yalnızca ingiltere'de yerleşmiş öğrencilere verilir. Bursun miktarını belirleyen faktörler karmaşıktır. Ancak genel olarak, ailesinin maddi durumu yetersiz olan öğrencilere verilmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ DIŞINDAKİ ÜLKELERDEN GELEN ÖĞRENCİLER

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen öğrenciler,İngiltere'deki tüm okul ve yaşam masraflarını kendileri karşılamak zorundadırlar. Ancak yüksek lisans ve master yapan yabancı öğrencilere devlet bursları ve özel burslar verilebilmektedir ve son derece az kişiye yöneliktir. Bu burslar İngiliz Hükümeti, İngiliz Konsolosluğu, üniversiteler, kolejler ve bazı kuruluşlar tarafından verilmektedir. Yabancı öğrencilere burs olanakları dünyanın 80 ülkesinde hizmet veren İngiliz Konsolosluklarından öğrenilebilir. Ancak şunu unutmayın ki burs alsanız bile bu burs tüm masraflarınız için yeterli olmayacaktır. 

İngiltere'ye aileleri ile veya tek başlarına kabul edilen 16-18 yaşları arasındaki kimseler, eğitimlerini İngiltere'de devam ettirebilirler. Yabancı öğrencilerin İngiltere'deki okullara kabul edilmeleri için İngilizcelerinin yeterli düzeyde olması ve istenilen özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. 18 yaşının üzerindeki yabancı öğrenciler ise ancak eğitim seviyelerinin, istedikleri üniversitede okuyabilmek için yeterli düzeyde olduğunuzu ve maddi imkanlarının bu eğitimi karşılayabileceğinin kanıtladıkları takdirde İngiltere'de bir üniversiteye kabul edilirler. Kanıt evraklarının hem göçmenlik bürosuna hem de başvurdukları okula gönderilmesi gerekir. 

ÖĞRENCİLERİN MASRAFLARI

İngiltere'de eğitim görecek öğrencilerin, okul ücreti dışında, İngiltere'de yapacakları masraflar yaklaşık Londra'da yıllık 8.000 sterlin, diğer şehirlerde ise 6.000 sterlindir. Maddi imkansızlıklar üniversitede okuyan pek çok öğrencinin okulu bırakarak, iş aramasına yol açmıştır. Pek çok üniversitenin mezun olacak öğrencilerine yardımcı olmak amacıyla iş bulma kulüpleri faaliyet göstermektedir. Bu kulüpler ayrıca hem çalışıp hem de okul masraflarını karşılamak isteyen öğrencilere iş imkanları araştırmaktadır. İngiltere'de eğitim gören yabancı öğrenciler, eğitimlerinin 6 aylık kısmını tamamladıktan sonra, ingiltere'nin ulusal sağlık kuruluşu NHS'den ücretsiz sağlık hizmeti almaya hak kazanırlar. 6 aydan kısa süre eğitim gören yabancı öğrenciler ise, ülkelerinin İngiltere ile karşılıklı sağlık anlaşması bulunması durumunda NHS'den ücretsiz faydalanabilirler. NHS'den faydalanma hakkı olmayan öğrencilere özel sağlık sigortası yaptırmalarını tavsiye ederiz. 

ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ KABUL EDERKEN, ARADIĞI KRİTERLER

İngiltere'de üniversiteye girebilmek için GCE A-Level ve AS Level sınavlarından istenilen başarı sağlanması gerekmektedir. İskoçya'da ise SCE sınavları uygulanmaktadır. Üniversite ne kadar popüler ve ne kadar tanınmış bir üniversite olursa, giriş kriterleri de o kadar yüksek olacaktır. Adayların, A-Level sınavlarının ikisinden veya üçünden başarılı olmuş olmaları ayrıca GCSE sınavlarının en az üçünden de en az C ile geçmiş olmaları gerekmektedir. ( Bu en az 3 ders İngilizce, yabancı dile ve matematik olmak zorundadır.) faydalanabilirler. NHS'den faydalanma hakkı olmayan öğrencilere özel sağlık sigortası yaptırmalarını tavsiye ederiz. 

ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ KABUL EDERKEN, ARADIĞI KRİTERLER

İngiltere'de üniversiteye girebilmek için GCE A-Level ve AS Level sınavlarından istenilen başarı sağlanması gerekmektedir. İskoçya'da ise SCE sınavları uygulanmaktadır. Üniversite ne kadar popüler ve ne kadar tanınmış bir üniversite olursa, giriş kriterleri de o kadar yüksek olacaktır. Adayların, A-Level sınavlarının ikisinden veya üçünden başarılı olmuş olmaları ayrıca GCSE sınavlarının en az üçünden de en az C ile geçmiş olmaları gerekmektedir. ( Bu en az 3 ders İngilizce, yabancı dile ve matematik olmak zorundadır.) her üniversitenin ve yüksek öğrenim kurumu farklı kriterler uygulamaktadır. Yüksek öğrenim kurumlarının sertifika programlarına kayıt olabilmek için A-Level sınavlarından alacağınız bir "E" notu yeterlidir. Üniversiteler içinse A-Level sınavlarından en az iki "D" notu almanız şartı aranır. Üniversiteler 21 yaşından büyük öğrencilere ve spor, sanat gibi alanlarda yetenekli öğrencilere giriş kriterleri konusunda daha fazla tolerans tanırlar. İngiltere'de üniversite öğrencilerinin %20'si 35 yaşın üzerindedir.

İngiltere'deki üniversitelerin yabancı öğrencileri kabul ederken üzerinde durduğu husus kendi ülkelerinde başarılı olup olmadıklarıdır. Ancak bazı üniversiteler yabancı öğrencileri de A-level ve GCSE sınavlarına tabi tutmaktadır. Bazı üniversiteler öğrencilerin GCSE ve A-Level sınavlarında genel başarı durumlarının düşmesi nedeni ile giriş kriterlerini azaltmıştır. Bazı üniversiteler ise GCSE ve A-Level sınavlarında özellikle Fen ve matematik derslerinin başarı yüzdelerinin düşmesi nedeni ile mühendislik lisans programlarını 3 seneden 4 seneye uzatmışlardır. Tüm yabancı öğrencilerin yeterli derecede İngilizce bilmesi gerekmektedir. İngiliz üniversiteleri yabancı öğrenciler için uluslararası bakalorya sertifikasını ( IB ) zorunlu tutmaktadır.

Türkiye'de liseden mezun olanların, bir İngiliz Üniversitesine devam edebilmesi için Foundation eğitimi alması gerekir. Dilokulubul.com 'da Foundation eğitimi veren okulların listesi ve ücreti bulunmaktadır.

DERSLER

İngiltere'de üniversiteler için eğitim-öğretim yılı Eylül veya Ekim ayında başlayıp, Haziran veya Temmuz ayında sona ermektedir. Bir eğitim öğretim yılı içerisinde her biri 8-10 hafta süren 3 dönemde eğitim verilmektedir. Öğrenciler bir ana dal ve bir-iki yan dalda eğitim almaktadır. Eğitimlerinin ilk 1-2 senesinde ana dallarında uzmanlaşırlar. Ana dal genelde bölümlere ayrılır. Örneğin ana dalı matematik olan bir kimse yüksek matematik, cebir, geometri vs gibi dersler görür. Bazı üniversiteler öğrencilere lisans programlarında alacakları tüm dersleri kendileri seçme şansı vardır. Bazı öğrenciler ise "sandwich course" denilen bir kurs seçebilirler. Bu kurslarda hem üniversitede derslere girilip hem de bölümleriyle ilgili bir kurumda staj yaparak hem teorik hem de pratik bir eğitim almış olurlar. 

MEZUNİYET DERECELERİ

Üniversite eğitiminin ilk basamağı lisans programlarıdır. İngiliz Üniversitelerinde öğrenim görebileceğiniz başlıca lisans programları; BA=Bachelor of Arts ( Sosyal Bilimler Dalında Lisans), BSc=Bachelor of Social Sciences ( Fen Bilimleri Dalında Lisans ), Bed=Bachelor of Education ( Öğretmenlik Dalında Lisans). Lisans eğitimin başarı ile tamamlayan öğrenciler eğitimlerine yüksek lisans ile devam edebilirler. Yüksek lisans ise bir senelik master programı veya üç senelik doktora programları olabilir. Master programlarını en çok tercih edilenleri sosyal bilimler dalında olanlar ( MA= Master of Arts ) veya fen bilimleri dalında ( MSc= Master of Social Sciences ) olanlardır. Öğrenciler isterlerse tamamlamış oldukları lisans programından farklı bir alanda da yüksek lisans veya doktora yapabilirler

KALACAK YER

Üniversite seçerken en çok üzerinde durulan konulardan birisi de kalacak yerdir. Pek çok öğrenci son yıllarda ekonomik şartlar nedeniyle pahalı şehirlerdeki üniversiteleri tercih edememektedir. Üniversite öğrencileri, yurtlarda veya self catering tarzı apartman dairelerinde veya odalarda kalmaktadır. Üniversiteler tüm öğrencilerine ilk senelerinde kalacak yer konusunda yardımcı olurlar. Bazı üniversiteler yabancı öğrencilere kalacakları yeri kendileri ayarlamaktadır. Öğrenci yurtlarının haftalık ücreti 50 sterlin civarındadır.

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ev arkadaşı bularak kiralık eve çıkmaktadır. Ev kiralamak yurtta veya odada kalmaya göre daha pahalıdır. 

AÇIK ÖĞRETİM

İngiltere'nin geleneksel üniversitelerinin yanı sıra bir de açık öğretim fakültesi mevcuttur. 1969'dan itibaren eğitim vermeye başlayan açık öğretim fakültesinin 1 milyona yakın öğrencisi vardır. 
Aynı Türkiye'deki gibi açık öğretim öğrencileri BBC radyo ve TV kanallarından açık öğretim fakültesi derslerini takip edebilirler. Ancak öğrenciler Türkiye'deki kadar başıboş bırakılmamaktadır. İngiltere'de 13 bölgede 250'den fazla eğitim merkezi ve 5000 kişiden oluşan bir öğretmen kadrosu öğrencileri dersleri konusunda yönlendirmekte ve sorularını cevaplandırmaktadır.