İngiltere’de Nüfus, Din ve Dil

İngiltere Nüfusu

İngiltere, Birleşik Krallığı oluşturan 4 büyük ülkeden en geniş ve kalabalık olandır. Birleşik Krallık nüfusunun %85’i İngiltere’de yaşamaktadır. Nüfusu 57.411.000’dir. Nüfusun %80’i şehirde yaşamaktadır. Kilometreye 235 kişi ile en büyük nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerden biridir.

Nüfusun geri kalan 3 milyonu Galler’de, 5,5 milyonu İskoçya’da,2 milyonu ise Kuzey İrlanda’da yaşamaktadır.

İngiltere halkı geleneklerine fazlası ile bağlıdır ve atalarından kalan kraliyet, cumhuriyet dahi olsa bugün halen devam etmektedir. Halk kanunlara ve polise karşı saygı gösterdiğinden polisler silah taşımak yerine tahta bir jop kullanmaktadır.

İngiltere’nin önemli şehirleri arsında ise; Cambridge, Derby, Birmingham, Leverpool, Ipswich, Nottingham, Ocford, Northampton, Newpord, Cardiff, Belfast, Down, Tozfaen ve Iyrone’dir. Kuzeyin başkenti olarak da Manchester şehri bilinmektedir.

İngiltere’de Din ve İnanış

İngiltere nüfusunun yüzde 60’ına yakın kısmını Hıristiyan nüfus oluşturmaktadır. Bu oranın çoğunluğunu da Celtic Kilisesine bağlı olan nüfus oluşturmaktadır.

Nüfusun yüzde 25’i ise kendini herhangi bir dine mensup olarak görmemektedir. Geriye kalan kısım ise Yahudi ve Müslüman azınlıkların oluşturduğu topluluktur.

Din ve inanç özgürlüğünün yaşandığı ülke olarak bilinen İngiltere’de hiç kimse dini inanışlara göre değerlendirilmeden saygı içerisinde yaşamaktadırlar. Bu hoşgörü ortamının en büyük nedeni ise İngilizlerin dindar bir millet olmamasından kaynaklıdır.

İngiltere’de Dil

İngiltere’de ana dil İngilizcedir ve dünyada anadil ya da ikinci dil olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle İngilizce bilmek bir zorunluluk haline gelmiştir.

İngiltere’de yaşamak için ilk olarak İngilizce bilmeniz gerekmektedir. İnsanlarla yoğun bir diyalog kurmak istiyor iseniz İngilizcenizin çok iyi olması gerekmektedir.

İngiltere’de yapılan istatistik çalışmalara göre Lehçe, İngiltere ve Galler’de, İngilizce ve Gallerce’den sonra bilinen üçüncü dildir.

İngiltere Birleşik Krallıkların her bölgesinde İngilizce konuşulsa da Galce, İskoçça ve İrlandaca gibi başka resmi dillerde konuşulmaktadır.