İngiltere'de Maaşlar

İngiltere'de eğer öğrenci olarak bulunuyor iseniz, yapacağınız işi ve ne kadar alacağınızı tahmin etmek çok zor değil. Genelde servis sektöründe gorson, bulaşıkçı, barmen, aşçı, temizlik görevlisi, kasiyer gibi işleri yapar ve saat başına 5-6 pound kazanırsınız. Bazı Türk işletmeciler, çalışma izni olmayan Türk öğrencileri saati 3 pound dan da çalıştırdığı duyulmaktadır. 

Çalışma izni olan ve full time çalışacaklar için aaaşlar ülkenin bölümlerine göre farklılık gösterir. Londra yakınındakiler ve güneydoğudakiler en yüksek maaşlara sahip olanlardır. Ancak buralarda yaşamın diğer bölgelere göre daha pahalı olduğunu göz ardı etmezsek insanların hayat standartlarında değişen bir şey olmamaktadır. Özellikle Londra'da ev fiyatları oldukça yüksektir. İnsanların aldıkları maaşlar ve işverenlerinin kendilerine sunduğu sosyal olanaklar niteliklerine ve yeteneklerine bağlıdır. Aynı zamanda mesleklerindeki kıdemleri, uzmanlıkları ve deneyimleri de bu konuda önemli rol oynamaktadır. Bazı mesleklerde ve sektörlerde asgari ücret alanlar vardır. Bazı şirketlerde, işletmelerde ve mesleklerde özellikle devlet memurluğunda maaşlar işveren ve sendikalar arsında imzalanan anlaşmalarla belirlenmektedir.

İngiltere'de çalışma saatleri mesleklere ve çalışma yerine göre değişir. Pek çok uzman, profesör ve beyaz yakalılar diye adlandırılan kesim haftada yasal olarak 35-38 saat çalışırlar. Fabrika işçileri ve ağır işçiler ise 37.5 - 40 saat çalışırlar. Ancak mesai ücretleri ödenerek bu sürenin daha da fazla olabilmektedir. Ancak en son Avrupa Birliği yasalarına göre hiç bir işçi haftada 48 saatten fazla çalıştırılamaz.

İngiltere'de en yüksek maaşlar ile en düşük maaşlar arasında derin bir uçurum vardır. Bu uçurum diğer tüm Avrupa ülkelerine göre daha fazladır. En düşük ücretler kaçak işçiler için saatte 3 pound ile asgari ücretin bile altındadır. Asgari ücret 22 yaşının üzerindekiler için saatte 5.65 pound, 22 yaşın altındakiler için saatte 5.30 pound'dur.

Nisan 1999'un istatistiklerine göre %15'lik kesim asgari ücretle çalışmaktadır. Ancak diğer yandan uzman ve üst düzey yöneticilerin maaşları diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yüksek seviyelerdedir. İngiltere'nin büyük şirketlerindeki üst düzey yöneticilerin kazançları ortalama yıllık 500.000 pound'dur. Ayrıca performansa bağlı primler, ikramiyeler ve diğer avantajlar da hesaba katılırsa yıllık oldukça yüksek gelir elde etmektedirler.

Ayrıca yağlı kapı diye adlandırılan şirketler ve kuruluşlar diğer tüm sanayi ülkelerine göre İngiltere'de daha yaygındır.

Ayrıca İngiltere'de işinizi profesyonelce yapıyorsanız bunun karşılığını fazlasıyla almaktasınız. Bugün İngiltere'nin önde gelen avukatları yılda 1 milyon pound kazanabilmektedir. Ancak madalyonun diğer ucunda İngiltere'de orta kademeli yöneticilere biraz haksızlık yapılmaktadır. Orta kademeli yöneticiler uluslararası standartlara göre İngiltere'de çok daha düşük ücretlere çalışmaktadırlar. Son on yılda özel sektör maaşları kamu sektörü maaşlarına göre oldukça fazla artmıştır. Maaş farkı her yıl katlanarak arada uçurumlar oluşmuştur. Bu nedenle tıpkı Türkiye'deki gibi artık devlet memurluğuna olan talep gitgide azalmıştır. Bunun sonucu olarak da kamu kesimi eleman bulmakta sıkıntı yaşamaktadır. Özellikle de hemşire, doktor ve öğretmen açıkları yaşanmaktadır.