İş ve İşçi Bulma Kurumları

İş ve İşçi Bulma Kurumu Eğitim Bakanlığı ve Çalışma bakanlıklarına bağlı olarak hizmet veren ve işsiz kimselere iş olanağı bulmaya çalışan bir kurumdur. Ayrıca işsiz kimselere işsizlik sigortası ödemektedir. İş Bulma Kurumu iki yöntemle insanlara yardımcı olmaktadır. İlki uygun bir iş olduğu takdirde insanları direkt olarak işe yerleştirmektir. İkincisi de insanlara danışmanlık ve destek hizmeti vererek onları kendilerine en uygun işi bulacak konuma getirmektir. Örneğin mesleki eğitimler vermektedir. İş Bulma Kurumunun "Job Centres" (İş merkezleri ) adlı birimleri vardır. Bu birimlerde işsizlere pek çok eğitim programı uygulanıp iş olanakları sunulmaktadır. Bu programlar 2 yıl yada daha fazla iş arama izni talep eden 18-24 yaş arası gençlere ve 25 yaş veya üstündeki kişilere tavsiyeler sunar;onlara destek,eğitim ve doğrudan iş tecrübesi sağlar. 

Avrupa İş ve İşçi Bulma Kurumu: Avrupa Birliği ülkeleri arasında "SEDOC"sistemi uygulanmaktadır. SEDOC üye ülkeler arasında eleman alışverişi sağlayan bir sistemdir. Yani diyelim ki üye ülkelerden bir tanesinde diğer bir ülkede işsiz olan bir kimseye uygun bir iş ve kadro boşluğu olsun, işsiz kimse gidip diğer ülkede çalışabilir. Bu sisteme İngiltere'de dahildir. Ancak Türkiye'den İngiltere'ye çalışmaya gelecek olan kimselerin çalışma izni alması gerekmektedir.

İŞ BULMA MERKEZLERİ - JOB CENTRES

İşçilerin uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için elverişli işçi bulunmasına aracılık eden devlet daireleridir. İş ve İşçi Bulma Kurumuna bağlı olarak çalışırlar. İş Bulma Merkezleri vasıtasıyla bulunabilecek işler genelde düşük ücretli ve vasıfsız işlerdir. Profesyoneller İş Bulma Merkezleri vasıtasıyla iş bulamazlar. İş Bulma Merkezleri iki türlü hizmet verir. İlki, kaydı bulunan işsizlerin niteliklerine uygun iş bulunduğunda yetkililer bu kişileri arayarak haber verirler ve kişi iş görüşmesine gönderilir. İkincisi de self-servis hizmetleridir. Yani kişilerin kendi işlerini kendileri bulmasıdır. Bu nasıl olur? İş Bulma merkezinin panolarına her gün yeni iş ilanları asılır. Bu ilanlar mesleklere göre gruplandırılmıştır. Kişi kendisine uygun bir ilana rastladığında panodan ilanın referans numarasını alarak yetkililere bildirir. Onlar da kişinin adına başvuru yaparlar. İlanlarda yer alan meslek grupları genelde kuaförlük, inşaat işçiliği, şoförlük, fabrika işçiliği, hotel ve servis görevleri, tezgahtarlık, resepsiyonistlik vs'dir. İş Bulma Merkezine kayıt olmuşlara tavsiyemiz: yalnızca sizi aramalarını beklemeyin. Sizde biraz ilan panolarını takip edin. Arada sırada telefon açın.


İnsan Kaynakları Şirketleri

Alınan her eleman şirket için bir yatırım demektir. Elemanın şirkete ve görevine alışması, işi öğrenmesi, yetişmesi ve deneyim kazanması bir süreç gerektirir. Bu süreç ya başarıyla sonuçlanır. Ya da başarısızlıkla. Yani elemandan istenilen verim elde edilemez. Peki o zaman ne olur? Elemanın işine son verilir. Yeni eleman arayışları içerisine girilir. Yeni eleman bulunur ve tekrar aynı süreç başlar. Elemanın şirkete ve görevine alışması, işi öğrenmesi, yetişmesi ve deneyim kazanması. Tekrarlanan bu süreçler şirket için bir zaman ve para kaybıdır. Bu yüzden de yetiştirilecek elemanın yani üzerine yatırım yapılacak elemanın son derece özenle seçilmesi gerekir. Özellikle de üst düzey yönetici veya uzman alımı söz konusuysa. Çünkü bir şirketin kaderi yöneticilerinin ve uzmanlarının elindedir. Bu yüzden de şirketler eleman alımına son yıllarda oldukça önem vermektedirler. İnsan Kaynakları Departmanları kurulmakta, nitelikli eleman araştırması yapmak üzere beyin avcıları dediğimiz özel danışmanlar görevlendirilmekte ve özel danışmanlık şirketlerinden hizmet alınmaktadır. Hürriyet İnsan Kaynaklarını açtığımızda bazen Datacenter veya DEHA'nın "Müşterimiz olan ........... alanında faaliyet gösteren ............ büyük şirketinde .................... görevini üstlenmek amacıyla.......... uzmanları aranmaktadır" diye başlayan ilanları ile karşılaşırız. Bunlar büyük şirketlerin eleman alımı konusunda uyguladıkları metodlardan bir tanesidir.

İngiltere'de bazı büyük şirketler de eleman alımları için beyin avcılarını ve danışmanlık şirketlerini görevlendirirler. Beyin avcıları yönetici ve uzmanları işe almaktadır. Danışmanlık şirketleri ise daha çok vasıfsız elemanlarla ilgilenmektedir Bugün İngiltere'de işe alınan üst düzey çalışanların üçte ikisi beyin avcıları tarafından keşfedilenlerdir. Danışmanlık şirketlerinden tek bir alanda hizmet verenler vardır. 
( bilgisayar, muhasebe, uzmanlar ve yöneticiler, satış temsilcileri, sekreterlik ve büro yönetimi, inşaat vs)

Bazı danışmanlık şirketleri de geçici eleman temin etmektedir. ( ofis elemanı, çocuk bakıcısı, temizlikçi, aşçı, bahçıvan, şoför, kuaför, güvenlik elemanı, fabrika işçisi vs) Ayrıca sağlık sektörüne eleman bulan danışmanlık şirketleri de yaygındır.

Eleman bulma aracılığı yapan bu danışmanlık şirketlerinin yerel müdürlüklerden ruhsat alması gerekmektedir. İşçiler ve işverenler arasında köprü görevi üstlenen bu şirketler genelde işçilerden kayıt ücreti almazlar. Ancak işçi uygun bir işe yerleştirildiği takdirde 1-4 aylık maaşından komisyon alırlar. Bazı danışmanlık şirketleri de işveren gibi faaliyet gösterir. Elemanları şirketlere kiralar. Elemanlar çalıştıkları şirketten değil de aracı şirketten maaş alırlar. Elemanlara düşük maaş verip , çalıştırdığı şirketten yüksek ücret alarak aşırı kar eden aracı şirketler vardır. Böyle durumlarda elemanlara saat başı ücret ödenir ve belirli bir deneme süresinden sonra o elemandan memnun kalırsa elemana ücretli izin de vermeye başlar. Bu şekilde eleman çalıştıran aracı şirketler de gelir vergisi ve sosyal güvenlik primleri ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca bazı aracı iş bulma şirketleri de sözleşmeli olarak eleman çalıştırırlar.

Sonuç olarak bir tek gerçek vardır. O da insanlara iş bulma konusunda hizmet veren aracı şirketlerin ve danışmanlık şirketlerinin çok büyük paralar kazandığıdır. Çoğu insan işsiz kalınca önce devletin iş ve işçi bulma kurumlarına kayıt olmaktadır. Ancak buralarda çok fazla işsiz kayıtlı olduğu için insanlara aylar sonra iş bulunabilmektedir. Bu yüzden de işsiz kimseler özel danışmanlık şirketlerine de kayıt olarak şanslarını denemektedirler. Özel danışmanlık şirketleri nitelikli işçilerle yakından ilgilenirler. Örneğin bilgisayar mühendisi iseniz size yapışacaklardır. Ama eğer vasıfsızsanız sizinle zaman kaybetmeyeceklerdir.

İş bulma konusunda aracılık yapan danışmanlık şirketleri ayrıca şirketlere sözleşmeli eleman da temin edebilmektedir. Bu elemanlar sözleşmede belirtilen süre boyunca çalışacaklardır. Sözleşmeli eleman çalıştırılan alanlar bilgisayar, muhasebe, mühendislik ve elektroniktir. Ayrıca temizlik, servis, bakıcılık ve vasıfsız işçilerde sözleşmeli olarak çalışabilmektedirler. Ücretler değişkendir. Bilgisayar uzmanları saatte 50 sterlin bile kazanabilirken memurlar 5 sterlin kazanmaktadır.

Sözleşmeli çalışan elemanlar olabildiği gibi sözleşmeli çalışan şirketlerde vardır. Bu taşeron şirketler özellikle inşaat sektöründe yaygındır. Sözleşmeli çalışanlar şirkette çalışabilecekleri gibi evlerinde çalışabilirler. Özellikle bilgisayar programcılığı evden çalışmanın en çok rastlandığı meslektir. Evden çalışma özellikle bayanlar arasında yaygındır. Sözleşmeli çalışanlar için Freelance Informer ve Computer Contractor gibi dergiler yayınlanmaktadır. Ayrıca Internet'te de bu konu ile ilgili iş ilanlarına rastlayabilirsiniz.

İngiltere'deki pek çok danışmanlık şirketi büyük şirketlere sözleşmeli eleman bulma konusunda uzmanlaşmıştır. Temizlikten, bilgisayara pek çok alanda işverenler full-time eleman çalıştırmaktansa sözleşmeli eleman çalıştırmayı tercih etmektedir. Sözleşmeli çalışan elemanlardan serbest çalışmak isteyenler limitet şirket kurmak zorundadırlar. Bu da işverenleri için vergi ve sigorta yükümlülüğü demektir.