İltica ve Göç

İltica ve Göç

İngiltere yüksek nüfusa sahip ancak yüzölçümü bakımından çok da büyük sayılmayacak bir ülkedir. Özellikle genç ve orta yaş kesimini tehdit eden en büyük sorunlardan bir tanesi işsizlik oranının oldukça yüksek olmasıdır. Ve bu durum, devleti göçmenler konusunda duyarlı olmaya zorlamaktadır. Elbette ki İngiliz Hükümeti göçmenlerden önce kendi vatandaşlarını düşünmek zorundadır. Diğer Avrupa ülkeleri örneğin Hollanda İngiltere'ye göre çok daha fazla göçmen kabul etmektedir. Çünkü Hollanda'nın çalıştırabileceği genç nüfusu son derece sınırlıdır.Ekonomisini ayakta tutabilmek için dışarıdan destek almak zorundadır. Aynı durum bir Avusturya bir Almanya için de geçerlidir.

Ancak İngiltere'nin yüksek nüfusu işgücünü fazlasıyla karşılayabilecek kapasitededir. İşte bu yüksek nüfus yüzünden son yıllarda İngiltere Avrupa Birliği vatandaşları dışındaki göçmenleri nadıren kabul etmektedir. Yine de Birleşik Krallık'ta sağınıza solunuza baktığınızda pek çok göçmen görebilirsiniz. Ayrıca İngiliz Uluslar Topluluğundan, Kuzey Amerika'dan ve Avrupa Birliği ülkelerinden göç etmiş pek çok etnik grup Birleşik Krallık'ta yaşamını sürdürmektedir. Tüm göçmenler yaklaşık 3.5 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Toplam işgücü 25 milyondur. Bunun 6 milyonluk kısmını part time çalışanlar oluşturmaktadır. İş gücünün cinsiyetler arasındaki dağılımı %55 erkek ve %45 kadın şeklindedir.


İngiltere'de Oturma İzni

Genelde İngiltere'de iş bulabilmenin zor olduğu fikri yaygındır. İşsizlikle ilgili istatistiklerde bunu doğrulamaktadır. Fakat vasıflı ve yetenekli kişiler için bu durum geçerli değildir. Özellikle de büyük şehirlerde nitelikli insanları bekleyen pek çok iş fırsatı vardır. Ancak diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında İngiltere daha yetersiz kalmaktadır. İngiltere'de oturma ve çalışma iznine sahip olabilmeniz için İngiltere'de dünyaya gelmiş olmanız yada Avrupa Birliği vatandaşı olmanız büyük bir avantajdır. Aksi takdirde oturma ve çalışma izni alabilmeniz emin olun ki iş bulmanızdan daha zor olacaktır.

İngiltere'de şu anda geçerlilikte olan bir kaç göçmenlik programı mevcuttur. Bunlar içinde Türkler için olanlar şunlardır:
1- Bir firma aracılığıyla İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yasal çalışma izni almak
2- Ankara Anlaşması hükümlerine göre İngiltere'de iş kurmak
3- Yüksek Nitelikli Göçmen Programı dahilinde İngiltere'ye göç etmek
4- İngiliz ekonomisine katkıda bulunabilecek parlak bir iş fikri olanların göç programı
5- Bir Milyon Sterlin nakit para transferi ve bu paranın 5 yıl süreyle bloke edilmesiyle verilen oturum izni