Gelir Vergisi

Gelir Vergisi

İngiliz gelir vergisi kanununa tabi olup olmamanız İngiltere'de yerleşmiş olup olmamanıza bağlıdır. Bir kimse birden fazla ülkede ikamet edebilir ancak yalnızca bir ülkenin gelir vergisi kanunlarına tabi tutulur. Ayrıca evli bir kadının eşinin ikamet ettiği ülkenin vergi kanunlarına tabi tutulma zorunluluğu yoktur.

İngiltere'de gelir vergisi yılı 5 nisan ile ertesi yılın 6 nisanı arasındadır. Bu süre içerisinde İngiltere'de 183 günden uzun bir süre kalan herkes gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Bu 183 gün ister devamlı bir süreç olsun ister birkaç ziyaretten oluşsun farketmez.

İngiltere'de yerleşmiş ve gelir vergisine tabi tutulmuş kimseler için iki kategori söz konusudur. Birincisi İngiltere'de bir senesini doldurmuş kimseler, diğeri de gelir vergisi yılı içerisinde İngiltere'de 183 günden fazla bulunmuş kimselerdir. İngiltere'de sürekli yaşayıp da uzun süreliğine İngiltere dışına çıkan kimselerden o yıl için gelir vergisi alınmaz. İngiltere'de 183 günden uzun süre ikamet eden kimseler İngiltere'de elde ettikleri tüm gelirler için gelir vergisi öderler. İngiltere'ye yerleşmiş kimseler ise tüm dünyada elde ettikleri gelirler ve sermaye kazançları için İngiliz vergi sistemine tabidirler. Vergi Dairesinin (Inland Revenue) IR20 broşürü (Resident and Non-resident-Liability to taxe in the United Kingdom) gelir vergisi konusunda ayrıntılı bilgi vermektedir.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
İngiltere'nin aralarında Türkiye'nin de olduğu yaklaşık 80 ülkeyle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmalar insanları iki kez gelir vergisi ödemelerine engel olma amacıyla imzalanmışlardır. Bu anlaşmalara göre belirli kategorilere dahil olan kimseler İngiltere'de gelir vergisi ödemekten muaftırlar. İngiltere dışında elde edilen gelirler bu gelirin elde edildiği ülkede zaten vergilendiriliyorsa ikinci bir kez de İngiltere'de vergilendirilmesine gerek yoktur. Bir vergi yılı boyunca İngiltere'den uzak olan kimselerin İngiliz hükümetine gelir vergisi ödeme gibi bir zorunlulukları yoktur. Ayrıca aşağıdaki kategorilerde yer alan kimselerin de gelir vergisi ödeme zorunluluğu bulunmaz. Bu kategoriler:
. İngiltere'de bir vergi yılı boyunca 183 günden daha az süre ile bulunanlar 
. İngiltere'de sürekli bir ikametgahı bulunmayanlar 
. İngiltere'de 4 veya daha fazla sene boyunca her yıl 3 aydan daha fazla süreyle bulunmayanlar

Vergi Oranları

İngiltere'de 3 gelir vergisi dilimi bulunmaktadır. %10'luk dilim, yıllık geliri 1500 sterlinden az olanlar içindir. Yıllık geliri 1500-32.000 sterlin arasında değişenlerden %23 gelir vergisi kesilmektedir. Yıllık geliri 32.000 sterlinden yüksek olanlardan ise %40 oranında gelir vergisi kesilmektedir. İngiltere'de vergi kaçırmak yasalara aykırıdır ve yüklü para cezalarından hapis cezalarına kadar ciddi yaptırımları bulunmaktadır. Tüm bu yaptırımlara rağmen İngiltere'de her yıl 10 milyar sterlin vergi kaçırıldığı tahmin edilmektedir. Bu rakam devlete ciddi zararlar vermektedir ve vergi daireleri son yıllarda müfettişlerinin sayısını arttırmıştır. 

Muhasebeciler

İngiliz vergi sistemi kafanızı karıştırıyorsa ve vergi yükümlülüklerinizi gerektiği biçimde yerine getirip getirmediğinizden emin değilseniz bir muhasebeciden tavsiye alabilirsiniz. Ayrıca bankaların da vergi danışmanlığı hizmetleri bulunmaktadır. Genelde tüm serbest meslek sahiplerinin bir muhasebecisi bulunmaktadır. İngiltere'de bir muhasebeciden hizmet almak istiyorsanız gazete ilanlarından veya telefon rehberinizden faydalanmak yerine çevrenizden tavsiye almanız daha doğru olacaktır. Muhasebecilerin vergiden kaçınma yöntemleri ile yüklü bir vergi tasarrufu yapabilirsiniz. Bu yöntemler genelde büyük şirketlerin işine yaramaktadır. Çünkü bu maliyetlerin altından ancak büyük şirketler kalkabilmektedir.

Muhasebecilerin ücretleri saatte 50-150 sterlin arasında değişir. Özellikle Londra'dakiler en pahalılarıdır. Serbest meslek sahibi bir kişinin defteri yıllık 400 Sterlin civarında bir rakama tutulurken şirketlerin defteri yıllık 600 Sterline tutulmaktadır.

Şunu asla unutmayın: İyi bir muhasebeci ona ödediklerinizden daha fazlasını size kazandıran muhasebecidir.


VAT (Value Added Tax): KDV

Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de de KDV uygulanmaktadır. Ancak KDV'ye tabi olan mal ve hizmetlerin kapsamı Türkiye ile aynı değildir. İngiltere'de KDV oranı çoğunlukla %17.5'dir. Ancak çocuk giysileri, ilaçlar, eğitim harcamaları ve yiyecekte KDV oranı %0'dır.

Serbest çalışanlar içinse yıllık ciroları 56.500 sterlini geçenler KDV vergisi ödemekle yükümlüdürler. 
KDV ödemekle yükümlü olmayan şirketler yalnızca yukarıda belirttiğimiz muaf hizmetleri veren şirketlerdir. Ancak %0 KDV'ye tabi olanların da KDV için vergi dairesine kayıt olma zorunlulukları vardır.

Bazı mal ve hizmetlerin fiyatları ilan edilirken KDV dahil olmayan fiyatları ilan edilir. Bunlar genelde bilgisayar ve ofis ekipmanlarıdır. Bunun nedeni de şirketlerin ödedikleri KDV'yi geri alabilme gibi bir şansları olduğu için o eşyayı almakla yapacakları gerçek masrafı görmelerini sağlamaktır.

KDV'sini yanlış beyan eden, faturasız satış yapan kısaca KDV kaçıran işletmeler için ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır. Hatalı bildirimde eksik bildirilen tutarın %100'u kadar para cezası uygulanır. Avrupa Birliğinin hedeflerinden birisi de tüm Avrupa Birliği ülkeleri için tek bir KDV oranı uygulaması başlatabilmektir. Ancak bu uygulamanın yürürlüğe girmesi zaman alacağa benzer.

Turistler için KDV İadesi
İngiltere'de 6 aydan az kalan AB ülkeleri dışındaki yabancı uyruklular, İngiltere'de yapmış oldukları bazı harcamaların KDV'sini geri alabilirler. TAX REFUND yani vergi iadesi olarak adlandırılan bu işlem, sadece İngiltere'de alınmış bir ürünün veya hizmetin, İngiltere dışında kullanılacak olması durumunda geçerlidir. Örneğin, bir restoranda yediğiniz yemeğin KDV'sini geri alamazsınız çünkü bunu İngiltere'de tüketmiş durumdasınız. Ancak bir mağazadan alacağınız fotoğraf makinesi veya takım elbise için ödediğiniz KDV'yi geri alabilirsiniz.

Vergi iadesi için alışverişiniz esnasında fatura talep etmelisiniz. Bu faturayı, İngiltere'den çıkş yaparken ilgili TAX REFUND ofisine aldığınız ürünle birlikte göstermelisiniz.


BELEDİYE VERGİSİ (Council Tax)

Council Tax yani Belediye Vergisi bölgelerdeki belediyelerin sundukları hizmetleri finanse edebilmeleri amacıyla toplanan bir vergidir. Bu hizmetler; yollar, okullar, kanalizasyonlar, kütüphaneler, emniyet teşkilatı, itfaiye vs. gibi hizmetlerdir.

Tüm belediyeler bölgelerindeki evlerden toplayacakları vergiyi kendileri belirler. Bütçeleri için ne kadar finansman gerekiyorsa o kadar vergi alırlar.

Belediye vergisi uygulaması bir hanede iki yetişkinin yaşadığını varsayar. Eğer hanede tek bir yetişkin yaşıyorsa belediye vergisinden %25 indirim söz konusudur. Ayrıca ev hane halkının esas ikametgahı değil de ikinci evi ise yine %50 lik bir indirim söz konusudur.

Belediye vergisine tabi olmayan evler; mobilyasız evler, restorasyondan veya yapısal bir tadilattan geçirilen evler ve çeşitli nedenlerle (sahibinin hastanede, huzurevinde, hapishanede olması veya sahibinin öğrenci olması) boş olan evlerdir.

Yalnızca 18 yaşından küçük kimselerin oturduğu evler de belediye vergisinden muaftır.

Belediye vergisi hesaplanırken yalnızca evde yaşayan yetişkinler dikkate alınır. Eğer evinizde sakat veya yatalak hasta varsa belediye verginizden indirim söz konusu olacaktır. Yoksulluk sınırında yaşayanlar, yoksulluk ödeneği alanlar belediye vergisinden muaftırlar. Eğer sizden gereğinden fazla belediye vergisi kesildiğini düşünüyorsanız vergi dairesine itirazda bulunabilirsiniz.

Belediye vergisi, evi kiralayan veya kullanan herkes tarafından ödenir. Türk Vatandaşı olmanız veya İngiliz Vatandaşı olmamanız vergiyi ödemeyeceğiniz anlamına gelmez. Ödenmeyen vergilerin sonucunda hapis cezası alabilirsiniz.

Ev satın aldığınızda veya ev kiraladığınızda belediye vergisine kayıt olmak için, evin bulunduğu bölgenin belediyesine başvurmalısınız.