Toplum ve Halklar

Yemek ve İçecek

Genel Bakış

Eğitim Sistemi

Çevre

Çalışma Hayatı

İletişim ve Haberleşme

Eyaletler

Para ve Finans

Ulaşım Sistemi

İnsanlar ve Kültür

Vize ve Seyahat

Faydalı Bilgiler

Günlük Hayat

Dil

Eğlence ve Kültür

Avustralya Halkı

Farklı kültürlerden oluşan bir halk

Avustralya, bir çok farklı artalana sahip halktan kurulu bir ulustur. Kültürel çeşitlilik, ulusal kimliğinin mihenk taşı ve hızla değişen dünyanın zorluklarına karsi en önemli güçlerinden birisidir.
 
Bu çeşitlilik, Yerli kültürlerle, ilk Avrupalı yerleşim bölgeleriyle ve dünyanın dört bir yanından gelen başarılı göç dalgalarıyla beslenmiştir. Rekabetçi avantaj, kültürel zenginlik ve sosyal denge kaynagidir. 

Çok çeşitli bir yetenek havuzunun sağladiği rekabetçi avantajlar, sadece sporda değil, daha bir çok alanda çoğu Avustralyalı için son derece açıktır. Sidney 2000 Olimpiyatlarında, başarılı Avustralya takıminin kompozisyonu Avustralya'nın çok kültürlü mirasınin gözler önüne serilebilmesine yardımcı olmuştur. Sadece iki örnek verecek olursak, aynı zamanda kendisinden Olimpiyat Mesalesini yakması da istenmis olan Cathy Freeman, Avustralyalı bir Aborijin, 400 metre kısa mesafe kosusunda altin madalya kazanmis ve Polonya asilli bir yüzücü olan Michael Klim, iki altin ve iki gümüş madalya ile en çok madalya alan üçüncü erkek sporcu olmuştur. 

Avustralya kültüründe sporun ayri bir yeri vardır fakat çeşitlilikten doğan mükemmelliğin diğer örneklerine ticarette, sanayide, akademilerde, mesleklerde ve sanatta da rastlanmaktadır. 

Tüm Avustralyalılar, bir şekilde göçmendir.Avustralyaya Göçler, ilk Avustralyalılar buraya Endonezya'nin Adası olan Java'dan açıldiklarında, yani 40 000 yıl kadar önce başlamıştır. Ilk Avrupalı yerleşimciler, sadece 200 yılı biraz aşkın bir süre önce, 1788'de Avustralya'ya gelmiştir. Federasyon zamanında, 1901'de, Avustralya'nın nüfusu 3,8 milyondu ve bu nüfusun yaklaşık yüzde 77'si, Ingiliz asilli olarak Avustralya'da doğmuştu. Ikinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşen bir başka yerleşimci akını ise özellikle güney ve doğu Avrupa'dan gelmiştir. Bugünkü nüfusun yüzde 24'ü bir başka ülkede doğmuştur ve geriye kalan kesimin yüzde 19'unun ise ebeveynlerinden en az biri deniz aşırı bir ülkeden gelmiştir.

Son 30 yılda, Avustralya'da göçmenliği seçen insanların geldikleri ülkelerin genel dağılımında büyük değişiklikler olmuştur. 1960'larda Avustralya ya göç eden kişilerin yüzde 46'si İngiltere ve Irlanda doğumlu idi. 1990'larda ise, yerleşimciler ve uzun süreli ziyaretçiler için Avustralya bölgesindeki ülkelerin gittikçe daha önem kazanan bir yerleşim kaynagi halıne gelmesiyle, bu iki ülkede doğmuş kişiler gelenlerin sadece yüzde 13'ünü oluşturmaktaydi. Haziran 2000'de Asya doğumlu kişiler Avustralya'nın toplam nüfusunun tahminen yüzde 6'sini oluşturmaktaydi. 

Ayrımcılık yapmama politikası

Son zamanlarda, Avustralya'nın göçmen politikalarının ölçeğine ve yapısına yönelen sorgulamalara karsin, Avustralya Hükümeti kendisini tamamen ayrımcılık yapmama politikasina adamıştır. Göç programı, Avustralya'nın ekonomik büyümesine yardımcı olacan bir eğitim ya da mesleki becerilere sahip yeni göçmenleri çekmek üzerinde yoğunlasmaktadır. Bunun disinda Avustralya ailelerin bir araya gelmesi ve insani yardım zeminleri gibi başka ölçütleri değerlendirerek de göçmen kabul etmektedir. 

Hoşgörülü, kapsamlı ve kültürel çeşitliliğe sahip bir toplum

Gelen her yeni hükümet, politika, yasama ve kamu programları ile hoşgörülü, kapsamlı ve kültürel çeşitlilige sahip bir toplum oluşturmanın ne denli değerli olduğunu kabul etmiştir. 

Ulusun çok kültürlü politikası, hakları ve yükümlülükleri dengelemektedir. Tüm Avustralyalılar, kendi kültürel miraslarını ve inançlarını ifade etme ve paylasma, esit muamele görme ve firsat esitliği, ve kendi yetenek ve becerilerini geliştirme ve kullanma hakkini paylasmaktadır. Ayni şekilde, Avustralya'ya ve demokratik kurumları ile değerlerine bağlı olma; ve diğerlerinin kendi kültür ve inançlarını ifade etme haklarına saygı duyma yükümlülüklerini de paylasmaktadırlar. 

Irklara hoşgörü gösterilmesine yönelik parlemento bildirisi Temsilciler Meclisi'nin tam oyuyla 1996 yılında kabul edilmiştir. Bu bildiride ırklara hoşgörüsüz davranılması suç olarak kabul edilmektedir. Bildiri, ırk, renk, din ya da kök ayrimi yapılmaksizin esit haklar ve temel sosyal ve ekonomik dezavantajlarını gidermek amacıyla Avustralya'nın Yerli halkı ile uzlaşma sürecine bağlılik;- 
ilkelerini bir kez daha onaylamaktadır.

Aralik 1999'da federal hükümet, çok kültürlü Avustralya halkı için Avustralya'nın çok kültürlülüğünü geliştirmek ve bu özellik üzerine yoğunlasmaktaki kararlıliğini vurgulayan yeni bir ajenda ortaya koymustur. Bu ajanda, asagida belirtilen amaçlara göre tasarlanmis strateji, politika ve programlar içermektedir: 

• Avustralya'nın idari, sosyal ve ekonomik alt yapısını kültürel açıdançeşitlilige sahip halkının hak, yükümlülük ve ihtiyaçlarına karsi daha duyarlı kilmak;- 
• Avustralya toplumunun farklı kültür grupları arasında sosyal uyumu yaymak; 
• Kültürel çeşitliliğin avantajlarından tüm Avustralyalılar adına en iyi şekilde yararlanmak.