Toplum ve Halklar

Yemek ve İçecek

Genel Bakış

Eğitim Sistemi

Çevre

Çalışma Hayatı

İletişim ve Haberleşme

Eyaletler

Para ve Finans

Ulaşım Sistemi

İnsanlar ve Kültür

Vize ve Seyahat

Faydalı Bilgiler

Günlük Hayat

Dil

Eğlence ve Kültür

Etnik Altyapı

Avustralya nüfusunun dörtte üçü İngiliz ve İrlanda kökenlidir, ayrıca nüfusun bir milyonu Birleşik Krallıkta doğmuş kişilerden oluşur. İngilizler Avustralya'ya hala bir fırsatlar ülkesi olarak bakmaktadırlar ve diğer göçmen grupları arasında %17 ile en büyük (Çin, Hong Kong ve Vietnam da bu grupta bulunmaktadırlar) grubu oluşturmaya devam etmektedirler. İşte bu göç hareketi Avustralya'nın böylesine kendine has kimliğine taban teşkil ederken yukarıda değindiğimiz İngiliz ağırlığı da ülkenin Britanya ile bir çok benzerliğe sahip olmasına yol açmıştır. Örneğin Avustralya'da da trafik İngiltere'de olduğu gibi sol şeritten akmaktadır. 

Pom ya da Pommie kelimeleri genel olarak İngiliz anlamına gelir. Genelde kelimenin özel bir vurgusu olmamakla beraber bazı gizli alaylar da barındırdığı bir gerçektir. Pom tabir edilen İngilizler eski kafalı, snob, şikayetçi ve inatçı insanlar olarak karikatürleştirilirler. Pomlarla ilgili bir klasik şakayı size aktarmak isteriz; 

Soru : Bir Pom ile bir 747 (Boeing 747 uçağı kastediliyor) arasındaki fark nedir?
Cevap: 747 Sidney'e geldiğinde durur.

Pom kelimesinin kökeni kesin değildir ama Anavatanın Mahkumları tamlamasının İngilizce yazılışının baş harfleri ile oluşturulduğu iddia edilmektedir ( Prisoners of Motherland). Ünlü İngiliz yazarı D.H. Lawrence ise Kanguru adlı Avustralya'da geçen romanında, Pom kelimesinin göçmenlere pomegranate (nar) kelimesiyle yapılan argo bir ses oyununun kısaltılmışı olduğunu ileri sürmüştür. Aslında gerçekten de Avustralya'ya yeni gelen İngilizler ilk günlerinde nar gibi kızarırlar.

Avustralyalılar 1999'daki ortada ve tartışmalı Cumhuriyet olma referandumundan bu yana bağımsızlık konusunda gittikçe daha kendilerinden emin hale gelmektedirler. Aslında Avustralya medyasının çabalarının tersine Avustralya nüfusunun tamamı Cumhuriyetçi değildir. Örneğin 2000 yılında Kraliçenin özellikle de Sydney'de gayet sıcak karşılanması bir gerçek olmakla beraber basında pek de vurgulanmamıştır. 

Bazı bölgelerde güçlü Anti-Amerikan hislere tanık olunabilir.Avustralya'daki savaş sonrası nesil dış politikadan beslenme alışkanlığına kadar her şeyini Amerika üzerine kurmuştur. Amerikan dili ve popüler kültür yoluyla mitleştirilen Amerikan Kültürü Avustralya'yı kolonileştirmeye devam etmektedir. Amerika'nın uluslararası ticarette Avustralya'ya indirdiği darbeler ülkede yankı yapmış ve kalıcı etkilere yol açmıştır. Amerikan çok uluslu firmalarının gücü ve tabi Amerikan askeri yapısının Pine Gap Alice Springs gibi nükleer reaktörlere el atması Avustralyalılar arasında, en azından sokaktaki adamın konuşmalarında Amerika'ya karşı bir güvensizlik ve hoşnutsuzluk yaratmıştır. Ama Avustralyalıların bir çoğu Amerikalılar ile çok az karşılaşmışlar, genelde sadece televizyon ve filmlerde Amerikalıları görmüşlerdir. Avustralya'da sadece her 500 kişiden biri Amerikan kökenlidir ve bireysel anlamda ülkede dolaşan Amerikalılara karşı bir hoşnutsuzluk göze çarpmaz.

Avustralya'nın kültürel çeşitliliği ülkenin en göze çarpan özelliklerinden biridir. Örneğin, 19. yüzyılda Adelaide yakınlarındaki Barossa Vadisine yerleşen Almanlar ve Batı Avustralya Broome'de yaşayan eski Çinli inci avcılarının torunları kendi kültürlerini devam ettirerek sosyal yelpazenin renklerine eklenmişlerdir. Daha da önemlisi İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupalıların özellikle Yunanlı ve İtalyanların ülkeye gelişleri olmuştur. Hükümet bu ülkelerden gelecek göçleri büyüyen sanayiye insan gücü sağlamak için desteklemiş ama yemek, kahve ve Latin ılımlılığı gibi Akdeniz Medeniyetinin sembolleri de önceden planlanmamış katkılar olarak Avustralya'ya eklenmişlerdir. 

Güney Avrupalılar gelmeye devam etmekle birlikte yeni göç dalgalarının yarısı Güneydoğu Asyalılardan oluşmaktadır. bu yeni gelenler de hem ekonomiye hem de kültürel çeşitliliğe tıpkı önceki Avrupalılar gibi katkılarda bulunmakta ama Anglo-Keltik nüfusun bir kısmı bu yeni gelen insanlara zorluklar çıkarmaktadır.

Avustralya'ya ayak basan göçmenlere eğer gerekliyse üç aylık ücretsiz İngilizce dersleri ve konaklama yerleri verilmekte ama yine de bir çok sorunlar yaşanmaktadır. Ne yazık ki beyaz Avustralyalılar yeni gelenlere ve başka kültürlere karşı gösterdikleri toleransla tanınan insanlar olmadıklarından yeni gelen göçmenler epey acı çekmektedirler. En azından bu insanlara bir çok aşağılayıcı isim takılmakta ve onlardan öyle bahsedilmektedir. İlk Göçmen İşleri Bakanı'nın "İki göçmen bir beyaza denk değildir" diyebildiği bir ülkenin insanlarının yeni gelenlere anlayışla yaklaşması da pek beklenebilir bir şey değildir. Aynı uluslara bağlı gruplar bu sebeple birbirlerine kenetlenmekte ve bazı insanlar bu yüzden Avustralya hayatına hiç bir zaman adapte olamamaktadırlar hatta bazıları İngilizce bile öğrenmemektedirler. Bir çok şehrin, özellikle Sydney'in, varoşları etnik sınırlarla bölünmüştür. En yeni göçmenler genelde en dıştaki en fakir alanlarda yaşarlar. Tüm bunlara rağmen tıpkı Amerikalılarda olduğu gibi, göçmenler arasında vatanseverlik yüksek bir düzeydedir ve bir çok göçmen sorulduğunda İtalyan, Malezyalı ya da Makedon'um demek yerine Avustralyalı olduğunu ve hissettiğini belirtecektir.