Genel Bakış

Eğitim Sistemi

Çalışma Hayatı

İletişim ve Haberleşme

Para ve Finans

Ulaşım Sistemi

İnsanlar ve Kültür

Vize ve Seyahat

Faydalı Bilgiler

Günlük Hayat

Dil

Eğlence ve Kültür

Toplum ve Halklar

Yemek ve İçecek

Çevre

Eyaletler

Eğitim Finansmanı

Avustralya'daki eğitimin yönetimi ve finansmanı Halk Hükümeti ile Eyaletler ve Bölgeler arasında paylaşılmıştır. Eyaletler ve Bölgeler kendi sınırları içerisindeki eğitimi yürütmekten sorumluyken, Halk Hükümeti genel olarak ulusal eğitim politika ve stratejilerinin geliştirilmesiyle ilgilenmektedir. Halk Hükümeti, eğitim sektörlerine önemli miktarda bir fon ayırmıştır; bazı ulusal programları yönetmektedir ve devlet yüksek eğitim kurumları için ana mali kaynagi sağlamaktadır. 

Halk Hükümeti, hem dolaylı hem de dolaysız yardımi olan bir dizi program altında ilave fonlar sağlayarak, Aborijin ve Torres Strait Adası halklarının eğitimlerinin geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. 

Birikim ve yenilik

Avustralya kendisini ulusal ve uluslararası bilgi ağlarının en iyi şekilde kullanilabilmesi için yenilikçi bir kültür yaratmaya adamıştır; tüm araştırma biçimlerinde yaratıcılığı teşvik etmekte, üniversite araştırma görevlileri ile sanayi arasındaki işbirliğini desteklemekte, ve yapılan araştırmaların sonuçlarını daha geniş bir kitleye aktarmaktadır.

Aralık 1999'da, federal hükümet, Avustralya üniversitelerindeki araştırmaların ve araştırma eğitiminlerinin dünya kalitesinde olmaya devam etmesini ve edinilen yeni birikimlerin etkin bir biçimde Avustralya sanayisindeki yeniliklere bağlanmasını sağlamak amacıyla yeni bir araştırma çerçevesini, “Birikim ve Yenilik”, gündeme getirmiştir. Avustralya'nın GDP'den yüksek eğitim araştırma ve geliştirmesine yaptığı yatırım, uluslararası standartlara göre oldukça fazladır.