Toplum ve Halklar

Yemek ve İçecek

Genel Bakış

Eğitim Sistemi

Çevre

Çalışma Hayatı

İletişim ve Haberleşme

Eyaletler

Para ve Finans

Ulaşım Sistemi

İnsanlar ve Kültür

Vize ve Seyahat

Faydalı Bilgiler

Günlük Hayat

Dil

Eğlence ve Kültür

Dış Politika

Dünyanın en büyük on-dördüncü ekonomisine sahip Avustralya, geniş çaplı, küresel ilgi alanları olan orta dereceli bir güçtür. Tarihi, coğrafyası, stratejik koşulları ve ekonomisi , aktif bir dış politikayı ve ticaret politikasını zorunlu kılacak şekilde birleşmiştir. Ekonomisinin boyutları, gücü ve uluslararası olma özelliği ile birlikte uluslararası bağlantıları Avustralya'nın dünya ilişkilerine katılımının temelini oluşturmaktadır. 
Asya'da tehlike altında bulunan temel stratejik, politik ve ekonomik ilgi alanları nedeniyle ve gene Avustralya'nın bu bölgedeki ortakları ile son yıllarda geliştirmiş olduğu artan bir öneme sahip sofistike ilişkileri nedeniyle Asya ile yakın ilişki içerisinde olmak, Avustralya dış politikası için zorunlu bir önceliktir. Avustralya toplumunun temel Batili görünüşü ile kurumları ve ulusun Asya Pasifik bölgesindeki coğrafi konumu arasındaki karşılıklı etkileşim, Avustralya dış politikasının kalbini oluşturmaktadır. Avustralya'nın çevresindeki bölgelerin çoğu, dış politikadan gereken karşılığı talep etmeye devam edecek olan önemli bir değişim süreci içerisindedir. 
Avustralya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile güçlü ortaklığı geniş kapsamlı ekonomik ilişkilere, ortak değerlere ve eski bir savunma işbirliği geleneğine dayanmaktadır. Bu ilişki, Avustralya için kaçınılmaz bir önem taşımaya devam etmektedir. Avustralya, Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği ile önemli bir ticaret ve yatırım akışına, paylaşılan değerlere ve ortak kültürel ve tarihi bağlantılara dayanan ilişkilerini sürdürmeye devam edecektir. 
Avustralya, Pasifik Adaları'ndaki halklar ile tarih boyunca yakın bir ilişki içerisinde olmuştur. Güney Pasifik bölgesinin en büyük ekonomisi, ana yatırım ortağı, yardım bağışlarında bulunan ülkelerin en önde gideni ve önemli bir güvenlik ortağıdır ve kalkınmayı sağlayacak yerel çabaları desteklemeye, istikrarı yüreklendirmeye ve iyi yönetim ile ulusal oluşumu ilerletmeye devam edecektir. 
Avustralya, geleneksel ve bölgesel ilişkilerini sürdürürken, Orta Asya ve Güney Amerika ülkeleriyle kurduğu hızla gelişmekte olan ilişkilere ve Afrika ülkeleri ile arasındaki geleneksel bağlantılara da büyük bir önem vermektedir.
Avustralya, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden biridir ve bu örgüt ile Anlaşmasını büyük bir kararlılıkla desteklemektedir. Birleşmiş Milletlerin uluslararası barış ve güvenliğe, insan haklarına, silahsızlanmaya ve çevreye yaptığı önemli katkıların farkındadır. Avustralya'nın son yıllardaki en önemli amaçlarından biri Birleşmiş Milletlerin ve birimlerinin, örgütün tüm üye ülkeler ve bu ülkelerin insanları için daha iyi ve daha etkin sonuçlar üretmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi olmuştur. Bunun yanı sıra Avustralya bütün BM sistemi içerisinde, insan hakları standartlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerine de aktif olarak katılmaktadır. Ayrıca, 2001 yılında BM anlaşma gövdesi sisteminin isleyişini geliştirilmesini amaçlayan yeniden düzenleme çalışmalarını başlatmıştır. 
Avustralya silahsızlanmayı ve silahları kontrol altında tutmaya yönelik anlaşmaların görüşülmesinde ve güçlendirilmesinde de aktif bir rol oynamaktadır. Avustralya'nın, ve daha geniş bir bakış açısıyla bölgenin, güvenliği kitle imha silahlarının ve benzer diğer silahların üretimini yasaklayan veya kontrol altında tutan yasal olarak bağlayıcı rejimler ile güçlendirilmektedir. Avustralya için büyümekte olan uluslararası bir faaliyet de küresel çevresel ajanda, özellikle de ozon tabakasındaki iklimsel değişikliklerdir. Avustralya'nın bu konudaki tutumu, ticareti bozabilecek sonuçlardan kaçınırken çevreyi korumaktır. 
Avustralya'nın dış politikası, ulusal güvenliği koruyup geliştirmek ve üretken ve ticari ilişkiler için mümkün olan en uygun ortamı sağlamak üzerine yoğunlaşmıştır. Bu hedefler, Avustralya'nın bölgesel güvenlik ortamının akıcı olduğu ve uluslararası sistemde küreselleşme ile bölgeselleşme arasında karmaşık bir etkileşimin olduğu su sıralarda özel bir çaba gerektirmektedir. Avustralya önümüzdeki uluslararası zorlukların üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduğundan ve hem sorumluluk sahibi bir komşu hem de uluslararası topluluğun yapıcı bir üyesi olarak kendine düşen görevi yerine getireceğinden emindir. 
Avustralya, dış ilişkiler ve ticaret politikalarının temsil etmekte olduğu topluluğun değerlerinden haberdar olması ve bu değerler ile yönlendirilmesi konusundaki gereksinime büyük önem vermektedir. Bu da, kendi çok kültürlü halkı içerisinde şekillenmiş olan güçlü liberal demokrasi geleneklerini takip etmek demektir. 
Milli Menfaat'te verilen Resmi Broşür, Avustralya'nın dış ve ticaret politikasının ilke ve önceliklerini ortaya koymaktadır. Bu broşür, Avustralya'nın uluslararası ilişkilerinde karşılaşacağı büyük fırsat ve zorlukları incelemektedir*. 
* Broşürün tam metni, Avustralya'nın dış ve ticaret politikasıyla ilgili güncellenmiş bilgilerle birlikte, Avustralya Dış İlişkiler ve Ticaret Bölümü'nün internet sitesinden bulunabilir.