Yabancı Öğrenciler

Yabancı Öğrenciler

Yabancı öğrenciler için Amerikan devlet okullarına kabul edilmek oldukça basit bir süreci içerir. Eğer ebeveynleri ABD'de okuyor, çalışıyor veya diplomatik hizmette bulunuyorsa çocuklar ebeveynlerinin vizesiyle harç ödemeden okullara devam edebilir.

Devlet okulları için bir bölge sistemi vardır ve çocuklar yalnızca kendi yaşadıkları bölgedeki okullara gidebilir. Çoğu aile eğer imkanı olsa okulların daha iyi olduğu bir yere taşınmak ister. Çocuklar genelde eve en yakın olan okula gönderilir. Aileler okul bölgesinin merkez bürosundan hangi belgelerin gerektiğini - aşı belgeleri ve akademik kayıtlar gibi - öğrenmelidir.

Öğrencinin akademik becerileri önemlidir ve bunlar onu uygun bir sınıfa yerleştirmek için kullanılacağından mümkün olduğunca ayrıntılı olmalıdır.

Bundan başka beş ay süren ABD Lise + Ev programı vardır. Aileler okullardan vizelerini kabul edip etmeyeceğini ve yabancı öğrenci alıp alamayacağını öğrenmelidir. Okul F-1 vizesine başvurmak için gerekli olan I-20 formunu sağlar.

F-1 vizesiyle okula giden öğrencilerden harç ödemeleri istenir. Bu okula kalmış bir konudur ve merkezi bir düzenleme (veya mevcut bilgi) yoktur o yüzden okulla veya eğitim bölgesiyle konuşup uygulamalarının ne olduğunu öğrenmelisiniz.

Yabancı Öğrenciler ve Özel Okul Sistemi

Amerikan özel okul sistemi Türkiye'dekinden farklıdır çünkü bu okullar bir dizi belirli eğitim ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. “Tipik” bir özel okul yoktur: bazıları belirli bir dini azınlığa yöneliktir, bazıları öğrencilerini üniversiteye sokmak için çabalar, diğerleri öğrenme güçlüğü olan öğrenciler içindir.

Özel okul ücretleri yatılılar için yılda 20.000 ila 26.000 Dolar, gündüz gelenler için ise 10.000 ila 15.000 Dolar arasındadır. Çocuğunuzu özel okula gönderme kararı kişisel (veya siyasi) görüşünüzden çok bulunduğunuz bölgeyle ilgilidir. Elit özel okullar vardır - özellikle Connecticut ve Massachusetts'te - ama özel eğitim genelde bir elitlik sorunu değildir: bazı aileler özel okulların ücretini ödemeye gönüllü olur çünkü bulundukları yerdeki devlet okullarının güvenli olmadığını düşünür. Bir özel okulu değerlendirirken okulun belirli hedeflerine bakıp bunların sizin aradıklarınızla ne kadar örtüştüğüne bakmalısınız.
Yatılı ve gündüzcü özel okullara başvuru süreci devlet okullarının hemen hemen aynısıdır. Önce okulun I-20 formu vermeye yetkisi olup olmadığını öğrenmeli, sonra akademik kriterleri hakkında okulun kendisiyle irtibata geçmelisiniz.

Çoğu özel ortaokul SSAT yani Ortaokul Giriş Testi sonucu ister. Bu test Eğitim Amaçlı Test Servisi (Tel: 609-921-9000, www.ets.org) tarafından verilmektedir. Her yıl Aralık ve Nisan aylarında dünya çapında düzenlenir: ayrıntılar ve başvuru formları için Fulbright Komisyonu'nun Eğitim Danışma Hizmeti'yle irtibata geçin. Okulların son başvuru tarihlerini kaçırmamak için sınava oldukça önceden başvurmak önerilir.