Vergiler

Vergiler

Genel kurala göre ABD'de yaşayan, çalışan veya yatırım yapan ve ABD vatandaşı olmayan herkes (yani yabancı uyruklular) federal, eyalet veya yerel vergilere tabidir. Yabancı uyruklu bir kişi olarak ne kadar vergi ödediğiniz ikamet durumunuza göre değişir.

En temel federal gelir yasası gelir vergileri, toprak ve hediye vergileri, iş vergileri ve tüketim vergilerinin hepsi hakkında hükümler içeren İç Gelir Kanunu'dur. Amerika'da KDV yoktur ama eyaletler kendileri değişen oranlarda satış vergisi koyar.

Federal vergiler Hazine Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan İç Gelir Servisi (IRS) tarafından idare edilir. Federal vergilere ilaveten eyaletler ve belediyeler de kendi vergilerini koyabilir. Bunlar federal vergiler kadar olmasa bile bazen oldukça yüksek olabilir. Yedi eyalet kimseden gelir vergisi almaz: Alaska, Florida, Nevada, Güney Dakota, Texas, Washington ve Wyoming. New Hampshire ve Tennessee yalnızca kâr ve faiz gelirlerinden vergi alır. Çoğu eyalet gelirin %10'u kadar vergi alır.

Gelir Vergisi

Eğer para kazanıyorsanız 15 Nisan'dan yani vergi yılının sona ermeden önce 1050NO Formunu doldurarak gelir vergisi iadesi başvurusu yapmalısınız. Gelir vergisi verirken kalıcı ikametinizin ABD olup olmadığı çok önemlidir. ABD'de ikamet edenler bütün kazançları üzerinden, ABD'de ikamet etmeyenler yalnızca ABD'de kazandıkları üzerinden vergi verir. Gelir vergisi eşiği (kişisel muafiyet) 2.900 Dolar'dır ve bu miktardan daha az para kazananlardan alınan vergiler iade edilir. Çiftler ve bireyler standart bir indirim talep edebilir. 2001 yılında birey için standart indirim oranı 4.550 Dolar olmuştur. Gelirin bir kısmı vergi kısıtlamasına tabidir (yani gelirden vergiyi düşmek işverenin görevidir) ve sizin federal, eyalet, belediye kısıtlamaları için bir W2 formu doldurmanız gerekir. Eyalet gelir vergisi için her eyalette farklı bir form doldurulur: formları eyaletteki vergi bürosu veya postaneden alabilirsiniz.

Öğrenci bursları harç giderleri için vergiye tabi değildir ama yaşam giderlerinden %14 oranında federal vergi kesilir. Bunlar ayrıca eyaletin aldığı vergilere de tabidir. İkamet etmeyen yabancılar ABD kaynaklarından elde ettikleri her gelir üzerinden vergilendirilir. Genelde %30 oranında vergi kesilir ama bu, vergi anlaşmasıyla azaltılabilir.

Başka ülkelerle bir kişiyi veya şirketi aynı vergiyi iki kere ödemekten korumak amacıyla pek çok vergi anlaşması imzalanmıştır. ABD ve Türkiye çifte vatandaşlığını taşıyan bir kişi her iki ülkede de gelir vergisi mükellefi olabilir. Sosyal güvenlik ödemelerinde de Toplama Anlaşması aynı amaca hizmet eder.

Yeşil kart sahipleri ve ABD'de “önemli zaman geçiren” kişiler ABD'de ikamet edenler olarak vergi öder. “Önemli zaman geçirmek” ülkeye bir girişte 183 günden fazla kalmak anlamındadır (istisnaları olsa da ). 183 gün kuralına çok dikkat etmelisiniz: oldukça karmaşıktır. Ülkede önceki iki yıl boyunca geçirilen günler bir günden fazla sayılmış olabilir - ABD'de önceki iki yıl boyunca yalnızca 150 gün kalmış olmanıza rağmen orada ikamet ediyormuşçasına vergi mükellefi olabilirsiniz. Federal vergi kanunu hakkında bilmeniz gereken en önemli şey şudur: eğer emin değilseniz uzmanından yardım istemelisiniz.

Genelde, ABD'de başka bir ülkede bulunan vergi mükellefiyetliğinizi bırakma niyetiyle bulunmuyorsanız ve kalıcı ikamet hakkı istemek üzere bir başvuru da yapmamışsanız ikamet etmeyen yabancı olarak sınıflandırılırsınız. Bazı kişiler ikamet edenlerin verdiği vergilerden muaftır: diplomatlar, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organizasyonlarda çalışanlar, aileleri, öğretmenler ve stajyerler, öğrenciler ve profesyonel sporcular. Vergi muafiyetleri konusu çok karmaşık olduğundan burada ayrıntılarına giremiyoruz. Belli görevleri olan bazı kişiler bazı vergilerden muaftır. ABD'de geçici görevde bulunan yabancılar - örneğin çok uluslu şirketlerde belli bir zaman süresince çalışanlar - toplam kazançlarından geçici yaşam giderlerini (yemek, barınma, ulaşım, telefon ve çamaşırhane giderleri) düşebilir.

Yabancı işverenler için çalışan J-1 vizesi sahiplerinin kişisel giderleri için yaptıkları harcamalar ABD vergilerinden muaftır. Bu kişi ülkede 90 günden fazla süredir bulunmamalı ve 3000 Dolar'dan fazla para kazanmış olmamalıdır. Bazı vergi anlaşmaları bu konuda daha anlayışlı davranmıştır: bu konuda da uzmana danışmanın faydası vardır.

Kural olarak ikamet etmeyen kişiler gelirlerinin %30'unu vergi olarak verir.

DİĞER VERGİLER

KDV

ABD'de KDV yoktur. Çoğu eyalet (Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ve Oregon hariç) satılan malların üstüne %4.5 ila %9 arasında satış vergisi koyar.

Sosyal Güvenlik Vergisi

Sosyal güvenlik vergisi 1935'te yürürlüğe giren İleri Yaş ve Bedensel Özür Sigortası'nı (OASDI) ve 65 yaşın üstündeki insanlar için Sağlık Sigortası'nı (Medicare) içerir. Bu program Sosyal Güvenlik İdaresi tarafından yönetilmektedir ve emeklilik, bedensel özür veya ölümle gelirin kaybedilmesine karşı sigortalar.

OASDI çalışan ve işveren arasında paylaşılan maaşın %15.3'ü kadar bir vergidir. Kendi işinin sahibi olanlardan da ilk 80.400 Dolar'lık net gelirin %15.3'ü kesilir. Eğer geliriniz bu miktarı geçiyorsa sosyal güvenlik vergisinin gelirin %2.9'unu kesen Medicare kısmından mükellefsinizdir.

Eyalet Katkıları ve Yerel Katkılar Vergisi

Eyalete veya yerel idareye giden gelir vergileri eyaletten eyalete değişir. New York gibi bazı yerlerde oldukça sıkıdır, Nevada'da hiç yoktur. Eyalete ve yerel idareye verilen vergiler federal gelir vergisinden düşülebilir. Bazı eyaletlerde ikamet ve muafiyet kuralları farklıdır: vergi bürosu veya postaneye danışabilirsiniz.

Hediye Vergisi

Yıllık 10.000 Dolar'ın üstündeki hediyeler için geçerlidir. ABD'de ikamet edenler ve ikamet etmeyen yabancılar (istisnalarla) mükelleftir.

Toprak Vergisi

Federal veraset vergisi yoktur (ama bazı eyaletlerde uygulanır). Toprak vergisi ölen her kişinin sahibi olduğu topraktan alınır.

Emeklilik Planı

ABD'de kaldığınız veya çalıştığınız süre içinde vergiye tabi bir emeklilik planından yararlanabilirsiniz. Örneğin şirketinizin 2002'de maaşınızdan 11.000 Dolar (bu oran 2006'ya kadar her yıl 1.000 Dolar artacaktır) vergiden muaf olarak katkıda bulunmanıza olanak veren ve işvereninizin de katkıda bulunmasını sağlayan 401 (k) planından yararlanabilirsiniz. Kendi ülkenizde ve ABD'de ne kadar vergi ödemek zorunda olacağınızı bir uzmana danışmalısınız. Eğer ABD'den ayrılırken parayı çekmek isterseniz ABD vergilerine tabi olursunuz.

Daha Fazla Bilgi

Daha fazla bilgi için Sosyal Güvenlik İdaresi'ne başvurabilirsiniz (6401 Security Boulevard, Baltimore, MD 21235; Tel 410-965-1234 ve 200 Independence Avenue W, Washington, DC 20201).