Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİK VE İŞSİZLİK YARDIMI

ABD'de çalışan yabancılar ve işverenleri ABD sosyal güvenlik vergilerine tabi olabilir. Bunlar üç ana yasayla getirilmiştir: Federal Sigorta Katkı Yasası (FICA), Kendi İşinde Çalışma Katkı Yasası (SECA) ve Federal İşsizlik Vergisi Yasası.

İşsizlik yardımı federal ve eyalet yönetimleri tarafından birlikte idare edilmektedir. Eyalet işveren katkılarıyla fonlanan yardımları öder, ekonomide yaşanan darboğaz veya bir sektörde yaşanan kapanmalar gibi zor zamanlarda eyalet ve federal yönetimler eyalet fonlarına destek olmak üzere programlar oluşturur.

FICA'ya göre sosyal güvenlik ve sağlık harcamaları vergileri çalışanın gelirinden alınır. Vergilerin yarısı çalışanın maaşından kesilir, yarısı da işverence ödenir. FICA vergileri ABD'de kazanılan her gelire konur yani gelir vergisinden muaf olsanız bile FICA ödemek zorunda olabilirsiniz. Buna istisnalar J,F,M ve Q vizelerinin sahipleri ve sosyal güvenlik totalizasyon anlaşmasının kapsamında olan kişilerdir.

Federal İşsizlik Vergisi Yasasına göre işsizlik vergisi bir veya daha çok işçi çalıştıran kişilerden her yıl ödenen ilk 7.000 Doların %6.2'si oranında alınır. İşverenler ayrıca eyalet işsizlik sigorta fonlarına da katkı yapar. Ödemeler eyaletten eyalete değişir. Genelde yapılan katkının miktarı ve ne kadar süreyle ödendiği şirkette ne kadar zamandır çalıştığınıza ve maaşınıza göre değişir. Bazı eyaletlerde bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler için de katkı yapılır. Yabancı devletler için çalışanlar ve J,F,M ve Q vizelerinin sahipleri bundan muaftır.

Kendi işinin sahibi olan hem ABD vatandaşları hem de ABD'de yaşayan yabancılar şirket harcamalarından sonra kalan 84.900 Dolar'a kadar %15.3 oranında SECA öder. Sağlık giderleri kısmı sınırsız gelir üzerinden %2.9 olarak alınır. SECA vergisi ABD'de yaşamayan yabancılardan alınmaz.

İşsizlik ödemeleri yalnızca kendi hatası olmadan işini kaybetmiş kişilere verilir. Eğer bir hata yaptığınız için işten atılmışsanız, sebep göstermeden işten ayrılmışsanız veya çalışmaya isteksizseniz işsizlik yardımı alamazsınız.