Nüfus Din ve İklim

Nüfus Din ve İklim

Nüfus

ABD'nin nüfusu 286 milyondur ve 1990'la 2000 arasında %13.1 oranında büyümüştür. Ulusal çapta en son yapılan araştırma doğum oranını binde 14.5 ve ölüm oranını da binde 8.8 olduğunu bulmuştur. Nüfusun %21'i 15 yaşın altında, %12.4'ü 65 yaşın üzerindedir. Her mil kareye 79.6 insan düşer. 2000 sayımına göre toplam nüfusun %75.1'i kendisini beyaz, %12.3'ü siyah, %12.5'i Latin ve %3.6'sı da Asyalı olarak tanımlamıştır. Tarihin her döneminde yüksek olan göç alma oranı devam etmektedir ve ABD nüfusunun %9.5'i başka bir ülkede doğmuştur.

Din

İnanç özgürlüğü Amerikan Anayasası'nda yazılıdır. Kilise ve Devlet birbirinden ayrılmıştır. Amerikalıların %90'ından fazlası yüzlerce Hıristiyan mezhebinden birine üye olduğunu söylemektedir ve bunların %40-50'si kiliseye düzenli olarak giden insanlardır. En önemli Protestan mezhepleri Vaftizciler (36.6 milyon), Nizamcılar (13.5 milyon), Lüterciler (8.4 milyon) ve Piskoposçulardır (2.5 milyon). 60 milyon kadar da Roma Katolik ve 5.9 milyon Musevi vardır.

1980'lerden beri tutucu Protestan hareket güç kazanmıştır ve kendini “yeniden doğmuş” Hıristiyan olarak tanımlayan çok sayıda insan vardır. Protestanlık Amerika'da oldukça önemli bir yere sahiptir. Protestanlar ve Katolikler (boşanma ve doğum kontrolünü üstü kapalı bir şekilde kabul ederler) arasında husumet yoktur ve birlikte ibadet etmeleri de sık rastlanan bir durumdur. Etnik azınlıklar kendi dinlerine inanır ve Utah'taki Salt Lake City'de bulunan Yarının Azizleri Kilisesi (Mormonlar) gibi çok sayıda başka mezhep de bulunmaktadır. Bunlardan başka farklı etnik gruplardan üyeleri olan pek çok küçük mezhep veya ruhani grup da bulunur. 4 milyon kadar da Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilmektedir.

İklim

Amerika içinde Alaska'daki kutup ikliminden güney batıdaki çöllere kadar iklim koşulları inanılmaz farklılıklar gösterir. Alaska'da kış sıcaklığı -28C'ye kadar düşer Florida'da ise bu değer yılın çoğunda 19C'dir. California'da hava pek değişmez: genelde ılımandır ve en fazla 9C değişir. Doğu kıyısının iklimi Avrupa'nın çoğunda olduğu gibi sert kış ve sıcak yaz koşulları getirir. New York şehrinde özellikle kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar da sıcak ve nemli geçer. Kıtanın ortası kurudur ama hem kuzey batı Pasifik (Oregon ve Washington) ve New England'ın Atlantik kıyısı çok yağış alır.

Amerika'nın çoğu kesimlerinde tabiat güçleri çok etkilidir: kuzey doğu kıyısı tipiye, güneydeki ovalar bahar aylarında eriyen karların yol açtığı sel baskınlarına (Mississippi yakın zamanlarda geniş alanları su altında bırakmıştır) ve güneydeki çöllük bölgeler ise şiddetli fırtınalara maruz kalmaktadır.

Küresel Isınma ve Kirlilik

Seralarda kullanılan gazlar söz konusu olduğunda ABD dünyada en fazla kirleten ülkelerden biridir. Başkan Clinton otomobil, fabrikalar, evler ve enerji kullanan diğer yerlerdeki emisyon oranını düşürmeyi hedefleyen 1997 Kyoto Antlaşması'na destek vermiş ama halefi Başkan Bush 2001 yılında bu desteği geri çekerek dünyanın her yerinden gelen eleştiri çekmiştir. Yeni yönetim, antlaşmanın ABD'yi hızlı büyüme oranı ve üretkenliğinden dolayı haksız bir şekilde cezalandırdığını iddia etmiştir. Onun yerine Bush, ABD'nin evlerdeki tüketicileri sera gazlarının kullanımını azaltmaları için teşvik etmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Ayrıca bu gazların kullanımını azaltmanın getireceği yükün dünya çapında daha adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini söylemektedir. Ancak ABD'de en çok tabiatı koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını özendirerek yol alınabilir. Amerika'ya karşı gerçekleştirilen terörist saldırıların ardından, Afganistan'a yapılan askeri müdahaleyi destekleyen ülkeleri ödüllendirmek için ve uluslararası dayanışmayı desteklemek için Bush yönetiminin uluslararası işbirliğine daha uzlaşmacı bir tavır takınıp takınmayacağı merak konusudur.