İş Alanları

İş Alanları

YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞMAK

Yabancılar için iş piyasasının tepesindeki en iyi işler ileri teknoloji alanındadır: biyo-teknoloji, bilgisayar yazılımları ve donanımları, ağ işletme teknolojisi. Tıp ve ilaç sektöründe de çok sayıda Avrupalı çalışmaktadır. Hastane gereçleri imalatçıları gelecekten beklentileri konusunda fazla alçakgönüllü davranmaz ve hastane idareciliği büyük bir iştir. Sağlık sektörünün güçlü olmasının bir sebebi de Amerikan nüfusunun yaşlanmakta olmasıdır. Bu sektör 21. Yüzyıl'ın ikinci on yılına kadar gelişmeye devam edecektir: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yirmi yıl içindeki nüfus patlaması sırasında doğmuş olan kişilerin çoğu henüz emeklilik yaşına ulaşmamıştır. Ulaştıkları zaman 65 yaşın üstünde ilgi isteyen insan sayısı daha önceden görülmemiş bir seviyeye ulaşacaktır.

Küçük şirketlerde Avrupalı yöneticiler çoğu Amerikan şirketinin Avrupa'yla bağlarını güçlendirmeye çalıştığı bu dönemde kendi ülkeleri hakkındaki bilgilerinden dolayı aranmaktadır. Yabancıların bakış açısından bu pek çok açıdan iyi haberler demektir: kazanç Avrupa'nın çoğunda olduğundan daha yüksektir, büyük bir şirkette kaybolup gitmek yerine daha küçük bir şirkette yüksek bir mevki sahibi olma şansı vardır. Yani yöneticilerin Avrupa hakkında sahip oldukları bilgileri vurgulamaları önemlidir. Genelde Amerikan şirketleri kişileri başarılarına göre değerlendirir ve yabancı ülkelerin vatandaşlarına da açıktır: milliyeti ne olursa olsun işi en iyi yapabilecek kişiyi ararlar.

 

Ekonomi patlama yaşadığında tüketiciler lüks veya “hırs” ürünleri alma eğilimi gösterir. Bu durum üretim ve tüketim piyasalarının en sonunda iş fırsatları açmaktadır. Kaliteli mutfak araçları, pahalı elektrikli araçlar ve hazır yemek sektöründe tecrübeli olan Avrupalılar büyük şehirlerde kolayca iş bulabilir.

 

Çalışmak için en uygun yerler doğu yakası ve Texas, Georgia ve Carolinalar gibi Rocky Dağları eyaletlerinin de arasında bulunduğu hızlı büyüyen eyaletlerdir.

BİLGİSAYARLAR/BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Bilgisayar sektöründe iş olanakları hâlâ iyidir ancak bir istisnayla: işi kolayca bulabilirsiniz ama H1-B vizenizin çıkması için dört beş ay beklemelisiniz. VisaNow.com sayfasına göre ekonomideki durgunluğa rağmen pek çok bilgi teknolojisi uzmanı işverenlerin kefil olmasını gerektiren çalışma vizesine başvurmaya devam etmektedir. VisaNow.com sayfasının başkanı Robert C. Meltzer: “Teknoloji sektöründeki yoğun işten çıkarma haberlerine rağmen geleneksel olarak çok sayıda nitelikli yabancı işçi çalıştıran sektörlerde iş fırsatları devam etmektedir” der. “Talebi karşılayacak niteliklere sahip yeterli sayıda ABD vatandaşı yok. Yabancı ülkelere bakmak tek şansları.”

2002'nin başında en fazla aranan nitelikler arasında ithalat odaklı projeler ve SAP, Java ve Oracle bilgisi yer almaktadır. Mali sektör için çıkarım ve veri konularında bilgi sahibi olmak önemlidir. Hem bilgi teknolojisi alanında çalışan hem de başka şirketler için teknik yardım hâlâ çok talep edilmektedir.deneyimli kişilere verilen maaşlar yüksektir: yılda 75.000 Dolardan başlayan maaşları beş yıl içinde üçe katlayabilirsiniz. Danışmanlık şirketlerinin bir listesi için www.computerworld.com www.itcareers.com www.computerjobs.com veya bilgi teknolojilerine ayrılmış bir bölümü olan federal iş sitesi www.usajobs.opm.gov adreslerine bakabilirsiniz. Teknik işlerin listesi için www.zdnet.com sayfası da yardımcı olabilir.

TIP VE HEMŞİRELİK

ABD'de hemşirelere özellikle de pediyatrik yoğun bakım hemşireliği gibi özel bilgi sahibi hemşirelere talep oldukça fazladır. 2001'in sonunda ABD'de en az 110.000 hemşirelik bir açık vardı. 2020 yılı itibariyle bu açığın 300.000 ila 650.000 arasında olması beklenmektedir. Mevcut ve gelecekte olacak bu açık ABD dışında eğitim almış hemşirelere pek çok fırsat açmaktadır. Ancak ABD'de hemşirelik yapmayı düşünenler tecrübenin çok gerekli olduğunu aklından çıkarmamalıdır. ABD'de kayıtlı bir hemşirenin ortalama yıllık geliri 45.000 Dolar civarındadır.

ABD'de hemşirelik yapmak için devletin açtığı bir sınava girmelisiniz. Yabancı Hemşirelik Okulları Mezunları Komisyonu'nun (CGFNS, tel: 215-349-8767, www.cgfns.org) açtığı sınavda başarılı olmak Hemşirelik Lisansı Eyalet Kurulları Ulusal Konseyi Sınavı'na (NCLEX) girebilmek için gereklidir. CGFNS'de başarılı olmak H1-A (Kayıtlı Hemşireler) vizesi alabilmenin şartıdır ve Amerikalı bir işverenden tam zamanlı bir iş teklifi almış olmalısınız.

 

ABD'nin kuzey doğusunda doktor hasta oranı en yüksektir ve doktorlar güneydeki eyaletlerde daha azdır. Dünyadaki en pahalı sağlık hizmetlerinin sunulduğu, en iyi teçhizatlara ve araştırma geliştirme imkanlarına sahip ve Avrupa'dan daha yüksek maaşların verildiği bu ülkede doktor veya tıbbi araştırtmacı olarak çalışmak çok caziptir. İşin klinik olmayan boyutunda da fırsatlar vardır. Bir ilaç şirketinde ilaçların araştırmasında ve deneyinde çalışarak yılda 150.000 Dolar kazanabilirsiniz.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM'nin dünyanın her yerinde çalışan 14.800 elemanı vardır ve çeşitli alanlarda sürekli olarak yeni elemanlara ihtiyaç duyar. İdari personel, ekonomistler, bilim adamları, bilgi teknolojisi uzmanları, tercümanlar ve çevirmenler için pek çok fırsat vardır. BM özellikle kalkınma planlaması, ekonometri, mali ve endüstriyel planlama ve ekonomik programların idaresi gibi konularda uluslararası tecrübeye sahip adaylar aramaktadır. İstatistik, eğitim, mühendislik, inşaat ve planlama alanlarında da fırsatlar vardır. Aranan nitelikler arasında genelde üniversite derecesi ve bazı durumlarda İngilizce'den başka bir dile hakimiyet vardır.

Başlangıç seviyesindeki çoğu iş ekonomi, finans, yasal konular, siyasi konular gibi işlerde “alt kademe uzmanlık” arayan 39 yaşın altındaki üniversite mezunlarına açıktır. Bu adaylar sınavlara girmeli ve New York'taki İnsan Kaynakları Ofisi'yle irtibata geçmelidir. Üst düzey mevkilerin çoğu tecrübeli uzmanlar ve profesyoneller içindir. Bu pozisyonlara başvuranlar kendi ülkelerindeki BM Enformasyon Bürosu veya New York'taki İnsan Kaynakları Ofisi'yle görüşmelidir.

 

New York'taki BM merkezinde staj yapmak isteyen yüksek lisans öğrencileri BM Staj Başvuru formu (P.135), güncel bir özgeçmiş ve kısa bir kompozisyon yazarak başvurmalıdır. Başvurular staja başlama tarihinden 4 ila 12 ay önce yapılmalıdır. Konunun ayrıntılarını Staj Koordinatörü, Room S-2590D, United Nations, New York, NY 10017, fax 212-963-3683, OHRM_interns@un.org, www.un.org/Depts/OHRM adreslerinden alabilirsiniz.

 

ABD'de diğer iş fırsatları genelde BM'nin uzmanlaşmış kurumlarında olacaktır. 1800 kişilik personelinin tamamı Washington'da olan Dünya Bankası; Uluslararası Kalkınma ve Gelişme Bankası (IBRD), Uluslararası Kalkınma Derneği ve Uluslararası Finans Şirketi'ni bünyesinde barındırır. Kalkınma konusunda deneyimi olan nitelikli ekonomistlere ihtiyaç vardır.

 

Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ekonomistler, muhasebeciler, idareciler, bilgisayar sistem operatörleri, dil uzmanları ve hukukçular çalışır. Pozisyonlar 33 yaşın altındaki üniversite mezunların açıktır (Fon'un Ekonomist Programı aracılığıyla) veya kadroya doğrudan atanabilirsiniz ancak bunun için idari, akademik veya mali deneyim istenir.

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı BM faaliyetlerinden çoğunu koordine eder ve mali olarak karşılar. 7000 kişilik personelinin %80'inden fazlası kariyerlerini uygulamada geçirmiştir. Başvuran kişilerin sosyal bilimler alanında yüksek lisans derecesi olmalıdır ve New York'taki İnsan Kaynakları Ofisi'yle görüşmelidir. İşe nasıl başvurmanız gerektiği konusunda gerekli bilgileri size göndereceklerdir. Ayrıca çok sayıdaki müdürlüğün Internet sayfalarına da bakmak gereklidir, adreslerini www.un.org sayfasında bulabilirsiniz.