Eğitime Genel Bakış

Eğitime Genel Bakış

ABD'de eğitim sistemi üzerinde federal yönetimin kontrolü bulunmamaktadır. Her eyaletin eğitim bakanlığı seçilmiş bir kurul tarafından denetlenir ve bölgelere ayrılmıştır. Kamu (devlet) okul sistemi eyalet ve yerel yönetimlerden ödenek alır yani federal yönetimden çok az ödenek alır. Eyalet kurulu eğitim politikasını oluşturmaktan ve zorunlu okula başlama yaşlarına karar verir bu da çoğu eyalette 6 ila 16 yaş arasıdır. Eyalet tarafından oluşturulan politikalar çerçevesinde okul bölgeleri okullar inşa eder, öğretmenleri atar, araç gereç satın alır, dönem başlangıç tarihlerini ve tatilleri ayarlar ve okulların genel işleyişini düzenler.

İlkokul ve ortaokul çocuğu 6 yaşından 18 yaşına yani birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar götürür. Aslında pek çok çocuk okul hayatına 5 yaşında anaokuluna giderek başlar, burada temel sayı kavramını ve harfleri öğrenirler. Çocuğun anaokuluna gitmesi önemli görülmektedir: gitmeden birinci sınıfa başlamak çocuğu geride bırakabilir. Dört yaşındaki çocukların gittiği özel yuvalar da çok popüler olmuştur.

16 yaşında okulu bırakmak yasal olsa da gerçekte bunu yapan çok azdır. Çoğu eyalette on ikinci sınıfı bitirmeden okuldan ayrılanların iyi bir iş bulma şansı neredeyse yok gibidir.

Birden altıya kadar olan sınıflar ilkokulda, yediden dokuza ortaokulda ve ondan on ikiye kadar olanlar lisede geçer. Eyaletten eyalete farklılıklar olabilir ama sistem ülke çapında genelde aynıdır.

Eyalet sisteminde eğitim kapsamlı ve pek çok alanı içine alacak şekildedir. Öğrencilerin yaşları ve sınıflarına göre belli sayıda ders alması gerekir - dersler genelde matematik, İngilizce, sağlık, beden eğitimi, fen ve sosyal bilimlerdir. Kişisel ilgi alanları ve kariyer tercihlerine göre öğrenciler uzmanlaşır ve farklı dersler alır.

Öğrenciler sınıf geçmek için ayrıca sınava girmez ama on iki yıl boyunca sürekli olarak değerlendirilir. Okula başladıklarında onlar için bir dosya açılır ve aldıkları her derste hazırladıkları ödevlere, her dönem girdikleri sınavlara, derse katılımlarına göre A ile F arasında bir not alırlar.

Son sınıfta İleri Yerleştirme testine girilir. İyi not alan öğrenci genelde üniversitenin birinci sınıfında zorunlu olan bazı derslerden muaf tutulabilir.

Liseden mezun olunduğunda öğrencilere “lise diploması” verilir. Üniversiteye gitmek isteyenler notlarının ortalaması ve lisenin son iki yılında girilen ulusal üniversite yetenek testlerinin sonucuna göre değerlendirilir. Bu testler sözel ve sayısal yeteneği değerlendirmek için tasarlanmıştır ve özel bir derse dayanmaz.

Bunların en iyi bilinenlerinden biri Akademik Yetenek Testi'dir (SAT) bir diğeri de Eğitim Amaçlı Test Servisi tarafından uygulanan Başarı Testi'dir. www.ets.org adresinden bir test veri bankasına ulaşmak ve çalışmak için sipariş etmek mümkündür.