Bölgesel Farklılıklar ve Önemli Şehirler

Bölgesel Farklılıklar ve Önemli Şehirler

ABD 50 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Başkenti Columbia Bölgesi'ndeki Washington'dur. Birliğe üye ilk eyaletler Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware ve Maryland olmuştur. On dokuzuncu Yüzyıl içinde birliğe daha başka eyaletler de katılmaya başlamıştır: 1812'de Louisiana, 1819'da Alabama, 1836'da Arkansas, California 1850'de eyalet olmuştur, birliğe son katılanlar Alaska ve Hawaii ise 1959'da. Eyaletler büyüklükleri (Rhode Island 1.200 mil karelik ölçüsüyle miniktir, Alaska 600.000 mil kareyi kaplar), coğrafi özellikleri ve nüfusları bakımından birbirinden çok farklıdır. Her eyalet kendi iç işlerini bağımsız olarak idare eder ve federal hükümetin aynası olarak tasarlanan birer hükümetleri vardır. Eyaletler kendi vergilerini koyar, kendi yasalarını çıkarır, kendi polis ve yargı teşkilatlarına sahiptir.

Her eyaletin kendi başkenti vardır ve bunun eyaletin en büyük veya en çok tanınan şehri olması gerekmez. Örneğin New York eyaletinin başkenti Albany'dir, California'nın ise Sacramento. Amerika'da nüfusu en yoğun şehirler New York (7.3 milyon), Los Angeles (3.4 milyon) ve Chicago'dur (2.7 milyon). Detroit, Dallas, Houston, Philadelphia ve San Diego hepsinin nüfusu bir milyonun üzerindedir.

Amerikan şehirlerinde yayılma ve birleşme eğilimi gözlenmektedir ve sonuç olarak devasa metropoliten yerler ortaya çıkmaktadır. New York şehri New York, New Jersey ve Connecticut'taki varoşları da içine alacak bir şekilde büyümekte ve 18 milyonun üzerinde insanın yaşadığı bir alanı kaplamaktadır. Batıda da aynı olay California'da Los Angeles, Anaheim ve Riverside'ın 14 milyon insanın yaşadığı bir metropoliten alan oluşturmasıyla yaşanmıştır.

Son on yıl içinde nüfuslarında meydana gelen değişiklikler bakımından en hızlı büyüyen şehirler California'daki Moreno Valley (%319 büyüme), Arizona'daki Mesa (%89 büyüme), California'daki Rancho Cucamonga (%83.5 büyüme) ve Texas'daki Plano'dur (%77.9 büyüme). Hızlı büyüyen diğer şehirler arasında California'da Irvine, Escondido ve Oceanside'ı, Texas'da Arlington'u ve Las Vegas'ı sayabiliriz. Son on yıl içinde hepsinin de nüfusu %50'den fazla artmıştır.

Hayat standardı en yüksek şehirler kişi başına düşen gelir hepsinde 22.000 Dolar'ın üzerinde olduğu için Connecticut, New Jersey, Columbia Bölgesi, Massachusetts, New York, Maryland ve New Hampshire'dır. Mississippi, Batı Virginia, Utah ve New Mexico hayat standardı en düşük olan şehirlerdir. Gayri safi eyalet hasılası California, New York, Texas ve Illinois'de en yüksek; Wyoming, Kuzey ve Güney Dakota'da en düşüktür.

En kırsal eyaletler nüfusun %40'ından az bir kısmının şehirlerde yaşadığı Vermont ve Batı Virginia'dır. California, New Jersey ve Hawaii'de nüfusun %89'dan fazlası şehirlerde yaşar.