Nüfus, Din ve Dil

NÜFUS

Birleşik Krallık, 58 milyonluk nüfusu ile tüm dünyada 17. sırada yer almaktadır. 1901 yılındaki 38 milyonluk nüfusu ile kıyaslandığında Birleşik Krallık bugün çok daha kalabalık bir ülkedir. Birleşik Krallık'ın en kalabalık bölgesi İngiltere'dir. Nüfusun bölgelere göre dağılımı ise İngiltere 47 milyon, İskoçya 5 milyon, Galler 4.5 milyon ve Kuzey İrlanda'da 1.5 milyondur. Yine kilometrekareye düşen kişi sayısı İngiltere'de 366, İskoçya'da 66, Kuzey İrlanda'da 112 ve Galler'de 138'dir. Londra km2'ye 4288 kişi ile İngiltere'nin ve dünyanın en kalabalık şehirlerinden bir tanesidir. İngiltere'de ortalama nüfus yoğunluğu km2'ye 236 kişidir. Bu aşağı yukarı Almanya'yla aynı, Fransa'nın ise 2 katıdır.

İngiltere'de nüfusun en çok toplandığı bölge Londra ve New Yorkshire arasıdır. Bu bölge İngiltere nüfusunu yarısını barındırmaktadır. Bu bölgenin dışında Bristol, güney kıyıları, Tyne, Tees, Galler'in Güneydoğu kesimi ve İskoçya'da Clydeside da nüfusun yoğun olduğu diğer bölgelerdir. İngiltere nüfusunun %90'ı kentlerde yaşar. Son yıllarda Londra'dan ve güneydoğudan 17.5 milyon kişi Doğu Anglia'ya, Galler'e, İngiltere'nin kuzeyine ve İskoçya'ya göç etmiştir.

DİN

İngiltere din ve inanç özgürlüğünün yaşandığı bir ülkedir. Herkes birbirinin dinine saygı duyar ve kimse dini inançlarına göre değerlendirilemez. İngiltere'deki bu hoşgörü ortamının en temel nedeni İngilizlerin dindar bir millet olmamalarıdır. Özellikle son yıllarda kiliseye giden insan sayısında ciddi azalmalar söz konusu olmuştur. Ancak bazen hiç umulmadık yerlerde bağnazlıkla karşılaşılabilmektedir. Bu bağnazlıkta genel de Müslümanları ve Musevileri hedef almaktadır.

İngiltere'de koyu Protestanlar vardır. Pazar günleri televizyonlarda dini programlar yayınlanmaktadır. Bu programlar günümüzde biraz dini amaçlarından sapıp olayı bağış ve yardım istemeye dökmüşlerdir.
Dünyanın önde gelen dini ve felsefi,i derneklerinin İngiltere'de ve özellikle Londra'da merkezleri bulunmaktadır. İngilizlerin çoğu Anglikan Kilisesine bağlıdırlar. Kilise kraliyet ailesine bağlıdır. Kraliçe Elizabeth başkandır. Ve ülkenin dini lideri aynı zamanda tüm Birleşik Krallık kilisesinin başpiskoposu olan Canterbury başpiskoposudur. İngiltere kilisesinin lideri ise York başpiskoposudur. İngiliz kilisesi Aziz Augustine tarafından milattan sonra 597 yılında kurulmuştur. İngiltere nüfusunun 5 milyonu Roman Katolik'tir

Hristiyanlığın Roman Katolik mezhebi dışındaki mezheplerden olanlar ( Protestanlar, Baptistler, Metodistler) ibadetlerini kendi kiliselerinde gerçekleştirmektedirler. İskoç Kilisesi İngiltere Kilisesine göre daha katı ve tutucudur. İskoçya'da da çok sayıda Roman Katolik yaşamaktadır. Galler'de de çok sayıda Metodist bulunmaktadır. Kuzey İrlanda'da ise nüfusun %65'i Protestan geri kalan ise Roman Katolik'tir.

İngiltere'de 1.5 milyon Müslüman, 300.000 Hindu ve 400.000 Musevi yaşamaktadır. İngiltere bugün Musevilerin en çok sayıda olduğu ikinci Avrupa ülkesidir. İngiltere'de ayrıca Budizm gibi , Sufilik gibi pek çok farklı dinlerden insan yaşamaktadır.

Hristiyan olmasanız bile İngiltere'deki kiliselerin eşsiz mimarisi ve ihtişamı sizi büyüleyecektir. Bugün İngiltere'de 11. Ve 12. Yüzyıllardan kalmış muhteşem katedraller bulunmaktadır. Ancak bu tarihi yapılardan pek çoğu restore edilemediğinden biraz bakımsız kalmışlardır. Devlet kiliselere herhangi bir fon ayırmamaktadır. Kiliselerin tüm masrafları halkın yardım ve bağışlarıyla karşılanmaktadır. Pek çok katedral masraflarını karşılayabilmek için işi ticaret dökmek zorunda kalmıştır. Bugün katedrallerde hediyelik eşya dükkanlarına, restoranlara ve kafelere rastlayabilmekteyiz. Bunların gelirleri tamamen kilise yararına harcanmaktadır. Ayrıca bazı katedraller bir kaç yıldan beri giriş ücreti almaktadırlar.
Katedrallerde org ve koro resitalleri verilmektedir. Ayrıca Londra Festival Orkestrası tarafından kiliselerde konserler verilmektedir. İngiltere kiliseleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için kütüphaneler veya turistik danışma merkezlerine başvurabilirsiniz. İngiltere'deki devlet okullarda müfredat programına uygun olarak din dersleri de konulmuştur. Çocuklarının din dersine katılmasını istemeyen ebeveynler okul idaresinden izin alarak çocuklarının din dersinden muaf olmasını talep edebilirler.

DİL

İngilizce dünyada bir buçuk milyar insan tarafından anadil veya ikinci dil olarak konuşulmaktadır. Bu yüzden de İngilizce bilmek günümüzde bir mecburiyet haline gelmiştir. İngilizce iş hayatında en çok konuşulan dildir. Bugün bankacılık, ticaret, finans, akademik araştırmalar, bilim,bilgisayar alanlarında en geçerli olan dildir. Hava trafiğinin kontrolünde de İngilizce kullanılmaktadır. İngiltere'de yaşayabilmeniz için İngilizce şarttır. İngiltere'de çalışırken, sokakta yürürken, devlet dairelerinde, toplu taşıma araçlarında, alışveriş yaparken insanlarla olan iletişiminizde İngilizce'ye şiddetli bir biçimde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden İngilizce konuşabilme, yazabilme ve okuyabilmeniz gerekmektedir.

Eğer insanlarla yoğun bir şekilde diyalog kurmanızı gerektiren bir işte veya sürekli telefonla konuşmanız gereken bir işte çalışıyorsanız İngilizce'nizin oldukça ileri düzeyde olması gerekmektedir. 
Ayrıca İngiltere'deki okullarda öğrenim gören öğrencilerin de derslerini anlayabilmeleri için yeterli derecede İngilizce'ye sahip olmaları gerekmektedir. Bu da elbette ki geniş bir kelime dağarcığı gerektirmektedir. Bu yüzden de pek çok üniversite İngilizce'leri yeterli olmayan öğrencileri kabul etmemekte. TOEFL şartı koşmaktadır. Ayrıca GCSE sınavı veya Cambridge yeterlilik testi istemektedirler. Maddi imkanları yeterli olan öğrenciler İngiliz konsolosluğunda 80 dakikalık ELTS testine girerek seviyelerini tespit edebilmektedirler.

Amerikan İngilizce'si de konuşsanız, İngiliz İngilizce'si de konuşsanız yine de algılama güçlüğü çekebilirsiniz. Hatta çoğu İngiliz yabancıların konuştuklarından hiç bir şey anlamadıklarını söylemektedirler. Hatta çoğu yabancılarla anlaşmanın en iyi yolunun bağırmak olduğunu söylemektedir. İngiliz ingilizcesi ve Amerikan ingilizcesi arasındaki en temel farklar heceleme, telaffuz ve konuşma farklarıdır. İngiltere'de bölgelerin farklı aksanları vardır. Ancak az sayıda lehçe vardır. Bunun sonucunda da İngilizce'de kullanılan kelimeler, gramer ve deyimler evrenseldir.

Televizyonlarda, gazetelerde ve radyolarda kullanılan İngilizce standart İngilizce olarak kabul edilir.
Britanyalılar; özellilikle de İngilizler anadilleri konusunda son derece duyarlıdırlar ve yabancıların dillerini bozmasından nefret ederler. Ancak İngiltere ve Amerika'da anadilleri İngilizce olanların dört katından fazla kimse İngilizce'yi ikinci lisan olarak konuşmaktadır. Özellikle Hindistan ve pek çok Afrika ülkesinde geçmişte İngiliz sömürgesi olmalarının doğal bir sonucu olarak İngilizce ikinci dildir. Eğer İngiltere'de çalışmaya başlamadan önce İngilizcenizi geliştirmek isterseniz bu konuda size hizmet verebilecek pek çok kurs ve dil okulu bulabilirsiniz. Bu kurslar size part-time veya full-time eğitim olanağı sunmaktadır. Süreleri bir kaç hafta ile bir yıl arasında değişebilir. Bunu belirlemek sizin seçiminize kalmıştır.

Galler'de bazı okullar Galce eğitim vermektedir. Galliler kültürlerine son derece bağlıdırlar ve Galceyi cennetin dili olarak adlandırmaktadırlar. Bu da Galler de yaşayan pek çok yabancı aileyi rahatsız etmektedir. Çünkü Galce bilmenin gelecekte çocuklarına pek bir getirisi olmayacağının farkındadırlar. Ayrıca en yoğun olarak İskoçya'nın dağlık kesimi olmak üzere 90.000 kişi İskoçça konuşmakta ve buralardaki okullarda İskoçça eğitim verilmektedir. Kuzey İrlanda'daki okullarda da İrlanda dili öğretilmektedir.